Numer
kursu
Forma
kształcenia
Temat Adresat Liczba
godz.
Miejsce
realizacji
Osoba
prowadząca
Koszt Rezerwacje
K.3 Kurs doskonalący Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

zainteresowani nauczyciele
 

30 h WODN Zgierz dr n. med. Dariusz Zawadzki, d.zawadzki@get.edu.pl 400 zł kwiecień 2018 r.
K.5 Warsztaty metodyczne Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i automatyczna defibrylacja zewnętrzna u niemowląt, dzieci i osób dorosłych

Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele Treści: nabycie umiejętności praktycznych do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u niemowląt, dzieci i osób dorosłych oraz obsługa automatycznego zewnętrznego defibrylatora. Zajęcia prowadzone zgodnie z wytycznymi Europejskiej i Polskiej rady Resuscytacji z 2015 r.

ferieBTkat

6 h (2 x 3 h) WODN Zgierz dr n. med. Dariusz Zawadzki, d.zawadzki@get.edu.pl bezpłatne 5 lutego 2018 r., godz. 11.00 - 14.00 i 6 lutego 2018 r., godz. 11.00 - 13.50, sala 203B - lista zamknięta
K.9 Warsztaty metodyczne Pierwsza pomoc u niemowląt i dzieci

Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia u niemowląt i dzieci. Szkolenie kierowane jest głównie do nauczycieli pracujących w przedszkolach.

childD

3 h WODN Zgierz dr n. med. Dariusz Zawadzki, d.zawadzki@get.edu.pl bezpłatne 25 stycznia 2018 r. , godz. 16.00 - 18.35, sala 203B
22 lutego 2018 r., godz. 16.00 - 18.35, sala 203B - lista zamknięta
12 kwietnia 2018 r., godz. 16.00 - 18.35, sala 203B
7 czerwca 2018 r., godz. 16.00 - 18.35, sala 203B
K.15 Warsztaty metodyczne O sztuce prowadzenia sporów, czyli wstęp do erystyki

Adresaci: nauczyciele wszystkich specjalności Treści: najważniejsze założenia sztuki erystycznej, * najczęstsze chwyty/techniki erystyczne, * ćwiczenia i zastosowanie ich na przykładach

2 h WODN Zgierz dr Alicja Matusz-Rżewska, a.matusz-rzewska@get.edu.pl 20 zł 14 lutego 2018 r., godz. 16.00, sala 311B
K.17 Kurs doskonalący Kurs decupage w kilku odsłonach (gotowy wyrób, samodzielna praca wytwórcza, surowe drewno)

Adresaci: Dla osób chcących samodzielnie pracować techniką decupage z dziećmi. Treści: zdobienie gotowej drewnianej szkatułki, samodzielne wykonanie pojemnika na drobiazgi, zdobienie małych i dużych powierzchni drewnianych poprzez naklejanie i transfer obrazów, elementy złotnictwa.  

13        16

15 h WODN Zgierz dr Bronisław Matusz, b.matusz@get.edu.pl, tel. 694-405-056 40 zł Ferie zimowe 30, 31 stycznia i 1 lutego 2018 r., godz. 9.00 sala 305A
K.21 Warsztaty metodyczne Rysunek techniczny maszynowy wspomagany komputerowo - DraftSight 2017 x64

Treści: poznanie podstawowych funkcji interfejsu programu DraftSight, ustawienia osobiste programu, tabliczka i ramka rysunkowa, rzutowanie prostokątne, rysunek techniczny maszynowy; wymiarowanie rysunków, zapisywanie rysunków również w formacie pdf.

 

8 h WODN Zgierz dr Bronisław Matusz, b.matusz@get.edu.pl, tel. 694-405-056 30 zł 27 lutego i 1 marca 2018 r., godz. 16.00 sala 206A
K.25 Kurs doskonalący Budowa krosna tkackiego i produkcja tkaniny w warunkach szkolnych.

Treści: przygotowanie dokumentacji i zbudowanie prostego krosna tkackiego, zaplecenie osnowy, poznanie splotów tkackich, wykonanie wielobarwnej tkaniny 

krosno 222kilim

12 h WODN Zgierz dr Bronisław Matusz, b.matusz@get.edu.pl, tel. 694-405-056 40 zł 13 i 15 lutego 2018 r., godz. 16.00 sala 305A
K.26 Warsztaty metodyczne O pierwotnych wersjach znanych baśni dla dzieci

Adresaci: nauczyciele języka polskiego wszystkich etapów edukacyjnych Treści: pierwotne wersje znanych baśni, * literacka, psychologiczna i antropologiczna interpretacja etapów edukacyjnych

2 h WODN Zgierz dr Alicja Matusz-Rżewska, a.matusz-rzewska@get.edu.pl 20 zł 14 marca 2018 r., godz. 16.00, sala 311B
9 maja 2018 r., godz. 16.00, sala 311B
K.27 Warsztaty metodyczne MOODLE - wstęp do nauczania metodą learningową

Treści: zapoznanie z istotą e-learningu, *  tworzenie własnych kursów, * zarządzanie materiałami na kursie, * informowanie uczestników kursu, * wstawianie prac uczniowskich

8 h WODN Zgierz dr Bronisław Matusz, b.matusz@get.edu.pl, tel. 694-405-056 30 zł 17 i 19 kwietnia 2018 r., godz.16.00 sala 206A
K.33 Warsztaty metodyczne Co można, a co trzeba wiedzieć o elektryczności. Zabawy z prądem na lekcjach techniki

Treści: co to jest prąd; * cechy prądu; * pomiary elektryczne; * sposoby łączenia odbiorników; * proste zestawy elektryczne i pomiary na ich elementach; * sprawdzanie sprawności rezystorów, kondensatorów, elementów półprzewodnikowych; * zajęcia z kartami pracy przy montażu zestawów elektrycznych i elektronicznych

8 h WODN Zgierz dr Bronisław Matusz, b.matusz@get.edu.pl, tel. 694-405-056 30 zł 24 i 26 kwietnia 2018 r., godz. 16.00 sala 305A
K.36 Warsztaty metodyczne Jestem bezpieczny - malowanki, rymowanki śpiewanki - rozmowy o emocjach

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Treści:  Nowa Podstawa programowa w praktyce  *  Warsztaty poruszające swoją tematyką aspekt zachowania w różnych sytuacjach, w  których może odnaleźć się dziecko. Na bazie pedagogiki zabawy zaprezentowane będą różne zabawy i pomoce dydaktyczne, które można w tym temacie wykorzystać.

3 h WODN Zgierz Anna Sowińska, a.sowinska@get.edu.pl 35 zł 5 lutego 2018 r., godz. 16.00 - 19.00
K.38 Konferencja Jak wspierać rozwój zawodowy ucznia

Adresaci: nauczyciele i wychowawcy szkół wszystkich szczebli  Treści: rozwój zawodowy człowieka w różnych okresach rozwojowych, * od zamiłowań do zainteresowań i do wyboru zawodu, * rozwiązania metodyczne na rzecz wspomagania rozwoju zawodowego na różnych etapach edukacji

konferencjaBn

4 h WODN Zgierz dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, d.podgorska-jachnik@get.edu.pl bezpłatne 15 marca 2018 r.
K.42 Warsztaty metodyczne Logo i znak graficzny w szkole

Adresaci: zainteresowani nauczyciele na wszystkich poziomach nauczania  Treści: praca nad świadomym i efektywnym kształtowaniem przekazu wizualnego

3 h WODN Zgierz dr Cezary Marasiński, c.marasinski@get.edu.pl 15 zł marzec 2018 r.
K.45 Konferencja Gry dydaktyczne w edukacji przyrodniczej i matematycznej

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, matematyki i przedmiotów przyrodniczych Treści: prezentacja gier dydaktycznych i sposobów ich wykorzystania w edukacji

konferencjaBn

3 h WODN Zgierz Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@get.edu.pl Dorota Kraska, d.kraska@get.edu.pl 20 zł 17 marca 2018 r.
K.58 Warsztaty metodyczne Co ziębi, a co grzeje?

Dlaczego jest nam zimno lub gorąco? Dlaczego styropian jest "ciepły", a blacha "zimna"? Jak działa odmrażacz? Pocenie się - zmora czy zbawienie? - poszukamy odpowiedzi na te iinne pytania i zilustrujemy je doświadczalnie.

ferieBTkat

8 h WODN Zgierz Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@get.edu.pl bezpłatne 1 i 8 lutego 2018 r., godz 10.00
K.60 Warsztaty laboratoryjne Złudzenie czy zjawisko optyczne?

Fatamorgana, podwójne widzenie, czerwony Księżyc, "błyszczący asfalt" - gra światła czy oszustwo zmysłów? - poszukamy odpowiedzi i wyjaśnień.

ferieBTkat

4 h WODN Zgierz Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@get.edu.pl bezpłatne 6 lutego 2018 r.
K.64 Warsztaty metodyczne Metodyka nauczania języka angielskiego - Innowacje w nauczaniu języka angielskiego w klasach IV - VII oraz w gimnazjum - Wykorzystanie nowoczesnych technologii i materiałów autentycznych na lekcjach języka angielskiego

Adresaci: nauczyciele języka angielskiego w w klasach IV - VII oraz gimnazjun Treści: wybrane zagadnienia metodyki języka angielskiego

ferieBTkat

3 h WODN Zgierz Ewa Wiszniewska, e.wiszniewska@get.edu.pl bezpłatne 6 lutego 2018 r., godz. 16.15 - 19.00, sala 211B
K.65 Seminarium Uczeń z Syndromem Nieadekwatnych Osiągnięć w szkole - przyczyny zjawiska, objawy, postępowanie

Adresaci: nauczyciele SP Treści: charakterystyka zjawiska Syndromu Nieadekwatnych Osiągnięć, * przyczyny i typy SNO, * czynniki podtrzymujące SNO, * terapia SNO

5 h placówki Monika Kowalska-Wojtysiak, m.kowalska-wojtysiaki@get.edu.pl 40 zł kwiecień 2018 r.
K.67 Warsztaty metodyczne Metodyka nauczania języka angielskiego - Innowacje w nauczaniu języka angielskiego w liceach i technikach - Wykorzystanie nowoczesnych technologii i materiałów autentycznych na lekcjach języka angielskiego

Adresaci: nauczyciele języka angielskiego w liceach i technikach Treści: wybrane zagadnienia metodyki języka angielskiego

3 h WODN Zgierz Ewa Wiszniewska, e.wiszniewska@get.edu.pl 25 zł marzec 2018 r., godz. 16.15 - 19.00, sala 211B
K.68 Warsztaty metodyczne Fakty i mity o inteligencji emocjonalnej

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele SP, pedagodzy i psycholodzy szkolni, zainteresowani nauczyciele Treści: warsztaty poświęcone zagadnieniu IE oraz sposobów kształtowania jej u dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym

 

6 h WODN Zgierz Monika Kowalska-Wojtysiak, m.kowalska-wojtysiak@get.edu.pl 50 zł marzec 2018 r.
K.69 Warsztaty metodyczne Jak nauczyć dzieci ze spektrum autyzmu umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w grupie - skrzynka z narzędziami dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, zainteresowani nauczyciele Treści: założenia programu terapii SAZ dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (3 – 5 lat), * skrzynka z narzędziami do nauki umiejętności typu: naśladowanie, świadomość wzrokowo-przestrzenna, umiejętności związane z mową bierną i czynną, * samoobsługa

4 h WODN Zgierz Monika Kowalska-Wojtysiak, m.kowalska-wojtysiak@get.edu.pl 40 zł czerwiec 2018 r.
K.71 Warsztaty metodyczne Uczeń z zaburzeniami Integracji sensorycznej w szkole ogólnodostępnej

Adresaci: nauczyciele przedszkoli i szkoły podstawowej Treści: pojęcie IS i jej znaczenie dla funkcjonowania człowieka, * przejawy zaburzeń IS, * rozpoznawanie dzieci z zaburzeniami IS, * przykładowe ćwiczenia usprawniające funkcjonowanie IS

 

5 h WODN Zgierz Monika Kowalska - Wojtysiak, m.kowalska-wojtysiak@get.edu.pl 50 zł 2 lutego 2018 r., godz. 16.00
K.73 Warsztaty metodyczne Zajęcia terenowe na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej i przyrody

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przyrody, biologii, geografii Treści: propozycja zajęć przyrodniczych z uczniami w lesie i na łące

4 h Las Krogulec Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@get.edu.pl 20 zł 5 maja 2018 r.
K.74 Kurs doskonalący Materia i ciepło - teoria i praktyka w realizacji Podstawy programowej fizyki w klasie VII

Adresaci: nauczyciele fizyki szkoły podstawowej Treści: dostosowanie wybranego programu nauczania w obszarze tematyki, opracowanie doświadczeń i zadań problemowych dla uczniów

16 h - (4 x 4 h) WODN Zgierz, pracownie uczestników kursu Piotr Kowalczyk p.kowalczyk@get.edu.pl 60 zł 13, 20, 27 lutego i 6 marca 2018 r., godz 16.00
K.75 Warsztaty metodyczne Odpady czy pomoc dydaktyczna - wykorzystanie surowców wtórnych w eksperymentach przyrodniczych

Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele Treści: proste eksperymenty uczniowskie i pokazy doświadczeń z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku i surowców wtórnych

8 h (2 x 4 h) WODN Zgierz Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@get.edu.pl Bezpłatny I spotkanie - 18 stycznia 2018 r., II spotkanie - 15 lutego 2018 r.
K.80 Warsztaty metodyczne Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Obsługi turystycznej - zasady przygotowania uczniów, arkusze egzaminacyjne, schematy oceniania

Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych prowadzący zajęcia w zawodzie Technik Obsługi turystycznej Treści: struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik Obsługi turystycznej, * test pisemny, * zadanie praktyczne, * schematy oceniania, * zasady i wskazówki dotyczące przygotowania uczniów

8 h (2 x 4 h) WODN Zgierz Rafał Ryszelewski, r.ryszelewski@get.edu.pl bezpłatne I spotkanie - 7 marca 2018 r., godz. 16.30
K.81 Warsztaty metodyczne Praca metodą projektu na lekcjach języka polskiego (i nie tylko)

Adresaci: nauczyciele języka polskiego, wszyscy zainteresowani Treści: metoda projektu edukacyjnego (dokumentacja, etapy realizacji) * przykłady realizacji kilku tematów metoda projektu edukacyjnego

2 h WODN Zgierz dr Alicja Matusz-Rżewska, a.matusz-rzewska@get.edu.pl 20 zł 24 stycznia 2018 r., godz. 16.00, sala 311B
7 marca 2018 r., godz. 16.00, sala 311B
K.83 Warsztaty metodyczne Komiks - propozycje wybranych tekstów do wykorzystania na lekcjach języka polskiego

Adresaci: nauczyciele języka polskiego Treści: przykłady wybranych komiksów, * historia komiksu w pigułce, * "narzędzia" do krytycznej oceny i interpretacji komiksu

2 h WODN Zgierz dr Alicja Matusz-Rżewska, a.matusz-rzewska@get.edu.pl 20 zł 21 lutego 2018 r., godz. 16.00, sala 311B
K.84 Warsztaty metodyczne System wartości współczesnych nastolatków

Adresaci: poloniści, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele Treści: charakterystyka rzeczywistości postmodernistycznej jako środowiska życia dzieci i młodzieży, * kultura popularna jako czynnik kształtujący tożsamość oraz wartości dzieci i młodzieży, *  wpływ mediów na kształtowanie systemu wartości dzieci i młodzieży, * współczesne modele tożsamości (kultura klikania, kultura instant, kultura infantylizacji, seksualizacja dzieciństwa, zjawisko tożsamości nadanej, przymus konsumowania)

2 h WODN Zgierz dr Alicja Matusz-Rżewska, a.matusz-rzewska@get.edu.pl 20 zł 28 marca 2018 r., godz. 16.00, sala 311B
16 maja 2018 r., godz. 16.00, sala 311B
K.85 Warsztaty metodyczne Wiedźmy, czarownice, szeptunki w różnych tekstach kultury

Adresaci: nauczyciele języka polskiego wszystkich etapów edukacyjnych, Treści: wiedźmy, czarownice i szeptunki w różnych tekstach kultury, * historyczne uwarunkowania opresji  kulturowej kobiet

2 h WODN Zgierz dr Alicja Matusz-Rżewska, a.matusz-rzewska@get.edu.pl 20 zł 4 kwietnia 2018 r., godz. 16.00, sala 311B
K.86 Seminarium Prace badawcze na lekcjach matematyki

Adresaci: nauczyciele matematyki wszystkich poziomów edukacji Treści: przykłady problemów rozwijających myślenie matematyczne uczniów, * ocenianie prace badawczych uczniów

5 h WODN Zgierz Dorota Kraska, d.kraska@get.edu.pl bezpłatne luty 2018 r.
K.88 Warsztaty metodyczne O błędach językowych nie tylko dla polonistów (trzy części po dwie godziny)

Adresaci: poloniści, zainteresowani nauczyciele, Treść: charakterystyka najpopularniejszych i mniej popularnych błędów językowych (fleksyjnych, frazeologicznych, składniowych, leksykalnych i innych)

6 h (3 x 2 h) WODN Zgierz dr Alicja Matusz-Rżewska, a.matusz-rzewska@get.edu.pl 45 zł - całość I spotkanie - 11 kwietnia 2018 r., II spotkanie - 18 kwietnia 2018 r., III spotkanie - 25 kwietnia 2018 r., godz. 16.00
K.89 Warsztaty metodyczne Poczytaj mi, mamo

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

ferieBTkat

2 h WODN Zgierz dr Alicja Matusz-Rżewska, a.matusz-rzewska@get.edu.pl bezpłatne 29 stycznia 2018 r., godz. 12.30, sala 311B
K.92 Kurs doskonalący Awans zawodowy

Adresaci: zainteresowani nauczyciele szkół i przedszkoli Treści: prawo oświatowe w pracy nauczyciela i wychowawcy, * redagowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, * prezentowanie swojego dorobku zawodowego podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu

20 h WODN Zgierz Dorota Kraska, d.kraska@get.edu.pl 50 zł rozpoczęcie - luty 2018 r.
K.96 Seminarium Seminarium sieci współpracy i samokształcenia „Praca z osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną”

Adresaci: nauczyciele, wychowawcy i terapeuci pracujący z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną Treści: treści do ustalenia z uczestnikami sieci

s3

 

4 h WODN Zgierz dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, d.podgorska-jachnik@get.edu.pl bezpłatne maj 2018 r.
K.101 Warsztaty metodyczne Prowadzenie chóru szkolnego

Adresaci: nauczyciele muzyki i chóru Treści: zapoznanie z podstawowymi metodami pracy w zespole wokalnym, * praca nad zbiorową emisją głosu właściwą dla brzmienia chóru,* wprowadzenie podstawowych zasad techniki dyrygowania w celu przygotowania nauczyciela do pracy z zespołem, * zapoznanie z zasadami doboru repertuaru w chórach szkolnych, * zapoznanie z zasadami organizacji pracy w chórze (począwszy od prób wprowadzających do generalnych, na występach skończywszy)

chor1

3 h WODN Zgierz Ewelina Bień, e.bien@get.edu.pl 30 zł 28 marca 2018 r.
K.102 Warsztaty metodyczne Nauczyciel w świetle prawa karnego 5 h WODN Zgierz Organizator: dr n. med. Dariusz Zawadzki, d.zawadzki@get.edu.pl Prowadzący: dr hab. n. praw. prof. nadzw. UŁ Rafał Kubiak Zakład Nauki o Przestępstwie, Zakład Prawa Medycznego bezpłatne marzec 2018 r.
K.106 Warsztaty metodyczne Muzykoterapia na zajęciach z dziećmi

Adresaci:  nauczyciele różnych typów szkół oraz przedszkoli Treści: działania łączące muzykę z ruchem, słowem, gestem, tańcem, rysowaniem, pisaniem i dotykiem, słuchanie muzyki kształtującej wrażliwość, wyobraźnię i twórcze myślenie, * zabawy oparte na swobodnej improwizacji

3 h WODN Zgierz Ewelina Bień, e.bien@get.edu.pl 30 zł 16 maja 2018 r.
K.107 Warsztaty metodyczne Kształcenie głosu nauczyciela na zajęciach chóru

Adresaci: nauczyciele różnych typów szkół i przedszkoli oraz osoby zainteresowane Treści: Rozwój zdolności wokalnych - ćwiczenia prawidłowego oddechu, swobodnego wydobycia dźwięku, pełnego brzmienia głosu i właściwej artykulacji, * integracja środowiska nauczycielskiego, dzielenie się doświadczeniem i nawiązywanie nowych kontaktów, *  twórcze doskonalenie poprzez artystyczne opracowanie  pieśni i piosenek z uwzględnieniem tempa, dynamiki, środków artykulacyjnych, tekstu

chor1 

3 h w tygodniu WODN Zgierz Ewelina Bień, e.bien@get.edu.pl bezpłatne 3 godz. w tygodniu, każdy piątek od 17.00 - 19.15
K.109 Warsztaty metodyczne Rozwój zdolności ogólnych dzieci poprzez zabawy i ćwiczenia muzyczne

Adresaci: nauczyciele przedszkoli, różnych typów szkół oraz innych placówek edukacyjnych Treści: wykorzystanie muzyki i aktywności muzycznej dziecka dla celów wychowawczych, *  umiejętność rozbudzania u dzieci wyobraźni i wrażliwości w ogólnym i muzycznym znaczeniu, * wykorzystanie muzyki, słowa oraz ruchu w zabawach wspomagających rozwój ogólnych zdolności dziecka

3 h WODN Zgierz Ewelina Bień, e.bien@get.edu.pl 30 zł 21 lutego 2018 r.
K.113 Warsztaty metodyczne Procedura postępowania w razie wypadku dziecka na terenie placówki oświatowej

Zagadnienia: Analiza przepisów, sporządzanie protokołu powypadkowego

4 h WODN Zgierz dr n. med. Dariusz Zawadzki, d.zawadzki@get.edu.pl bezpłatne 23 lutego 2018 r., godz. 16.00 - 19.00 - lista zamknięta
15 marca 2018 r., godz. 16.00 - 19.00, - lista zamknięta
K.114 Warsztaty metodyczne Połączenie teorii z ekspresją twórczą

Adresaci: nauczyciele plastyki Treści: 3 zadania z plastyki, powiązane z istotnymi problemami teorii i historii sztuki i nie wymagające profesjonalnie wyposażonego studia ani drogich materiałów

ferieBTkat

3 h WODN Zgierz dr Cezary Marasiński, c.marasinski@get.edu.pl bezpłatne 7 lutego 2018 r., godz. 10.00, sala 205B
K.117 Warsztaty metodyczne Piosenka w przedszkolu

Adresaci: nauczyciele przedszkoli Treści: zapoznanie z repertuarem piosenek dziecięcych, * praca z piosenką z uwzględnieniem poprawnego oddechu, tempa, dynamiki, barwy głosu, intonacji i artykulacji.
 

3 h WODN Zgierz Ewelina Bień, e.bien@get.edu.pl 30 zł 7 marca 2018 r.
K.120 Warsztaty metodyczne Uczeń ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi na lekcjach matematyki

Adresaci: nauczyciele matematyki wszystkich poziomów nauczania Treści: trudności w uczeniu się matematyki i ich przyczyny, *  diagnoza uczniów z dyskalkulią, * dobór metod i form pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki

5 h WODN Zgierz Dorota Kraska,d.kraska@get.edu.pl 30 zł marzec 2018 r.
K.122 Seminarium Komunikacja interpersonalna w relacjach uczeń - nauczyciel matematyki

Adresaci: nauczyciele matematyki wszystkich poziomów nauczania Treści: elementy komunikacji interpersonalnej niezbędne w pracy nauczyciela matematyki, * bariery komunikacyjne uczniów, * zasady udzielania informacji zwrotnej, *  sposoby rozwiązywania problemów nauczycieli matematyki z uczniami

5 h WODN Zgierz Dorota Kraska, d.kraska@get.edu.pl bezpłatne marzec 2018 r.
K.125 Seminarium Sztuka stawiania pytań na lekcjach matematyki

Adresaci: zainteresowani nauczyciele szkół i przedszkoli Treści: rodzaje pytań stawianych przez nauczyciela oraz przez uczniów, *  pytania kluczowe w ocenianiu kształtującym, *  dobór pytań do założonych celów lekcji

5 h WODN Zgerz Dorota Kraska, d.kraska@get.edu.pl bezpłatne kwiecień 2018 r.
K.128 Warsztaty metodyczne Zmartwiony nastolatek w szkole - jak pracować w szkole z uczniem z zaburzeniami lękowymi

Adresaci: pedagodzy i psycholodzy szkolni, nauczyciele prowadzący terapię Treści: Techniki poznawczo-behawioralne do pracy z uczniami doświadczającymi podwyższonego poziomu lęku

4 h WODN Zgierz Monika Kowalska - Wojtysiak, m.kowalska-wojtysiak@get.edu.pl 30 zł marzec 2018 r.
K.134 Warsztaty metodyczne Identyfikacja i rozwój zdolności twórczych uczniów

Adresaci: nauczyciele przedszkoli, nauczyciele SP, szkół średnich, nauczyciele prowadzący terapię zajęciową i socjoterapię, pedagodzy i psycholodzy szkolni Treści: identyfikacja zdolności twórczych, * charakterystyka rodzajów twórczości, * omówienie narzędzi służących identyfikacji i ocenie kreatywnego myślenia, * poznanie ćwiczeń i strategii usprawniających twórcze działania, * charakterystyka zasad rozwoju kreatywności

6 h WODN Zgierz Monika Kowalska - Wojtysiak, m.kowalska-wojtysiak@get.edu.pl 30 zł kwiecień 2018 r.
K.136 Warsztaty metodyczne Gry logiczne i logiczno-matematyczne

Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i gimnazjów Treści: rodzaje gier logicznych, * rola gier logicznych w nowej podstawie programowej, * metodyka pracy związanej ze stosowaniem gier logicznych

 

10 h WODN Zgierz Dorota Kraska, d.kraska@get.edu.pl bezpłatne Ferie zimowe 2018 r.
K.140 Kurs doskonalący Nauczyciel jako coach, mentor i przywódca

Adresaci: zainteresowani nauczyciele Treści: cechy skutecznego przywództwa, * czym jest coaching w nauczaniu, * metody i narzędzia coachingu w klasie, * mentoring w klasie oraz w radzie pedagogicznej

20 h WODN Zgierz Dorota Kraska, d.kraska@get.edu.pl 50 zł rozpoczęcie - marzec 2018 r.
K.141 Warsztaty metodyczne Sztuka stawiania pytań

Adresaci: zainteresowani nauczyciele Treści: rodzaje pytań stawianych przez nauczyciela oraz przez uczniów, * pytania kluczowe w ocenianiu kształtującym, * dobór pytań do założonych celów lekcji

5 h WODN Zgierz Dorota Kraska, d.kraska@get.edu.pl 30 zł luty 2018 r.
K.145 Warsztaty metodyczne Praca z uczniem z FASD (płodowy syndrom alkoholowy) na terenie szkoły

Adresaci: zainteresowani nauczyciele, Treści: charakterystyka zespołu FASD, * fakty i mity o FASD, * strategie pracy z uczniami z FASD

4 h WODN Zgierz Monika Kowalska-Wojtysiak, m.kowalska-wojtysiak@get.edu.pl 30 zł kwiecień 2018 r.
K.147 Warsztaty metodyczne Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Hotelarstwa - zasady przygotowania uczniów, arkusze egzaminacyjne, schematy oceniania

Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych prowadzący zajęcia w zawodzie Technik Hotelarstwa Treści: struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik Hotelarstwa, * test pisemny, * zadanie praktyczne, * schematy oceniania, * zasady i wskazówki dotyczące przygotowania uczniów

ferieBTkat

8 h (2 x 4 h) WODN Zgierz Rafał Ryszelewski, r.ryszelewski@get.edu.pl bezpłatne I spotkanie - 30 stycznia 2018 r., godz. 16.30
K.148 Warsztaty metodyczne Zasady przygotowania uczniów do części językowej egzaminu zawodowego oraz zapoznanie z kryteriami oceniania

Adresaci: Nauczyciele języków obcych prowadzący zajęcia w szkołach zawodowych kształcących w zawodach, z których obowiązuje egzamin z części językowej Treści: struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik Hotelarstwa, * test pisemny, * zadanie praktyczne, * schematy oceniania, * zasady i wskazówki dotyczące przygotowania uczniów

ferieBTkat

6 h (2 x 3 h) WODN Zgierz Rafał Ryszelewski, r.ryszelewski@get.edu.pl bezpłatne I spotkanie - 9 lutego 2018 r., godz. 14.00
K.149 Warsztaty metodyczne Edukacja włączająca - Jak przygotować dzieci do spotkania z niepełnosprawnością?

ferieBTkat

3 h WODN Zgierz dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, d.podgorska-jachnik@get.edu.pl bezpłatne 1 lutego 2018 r., godz. 15.30
K.150 Warsztaty metodyczne Mutyzm - autyzm - afazja. Zaburzenia komunikacji uczniów i strategie pomocowe w szkole i przedszkolu.

Adresaci: nauczyciele i wychowawcy przedszkoli i szkół wszystkich szczebli Treści: charakterystyka różnicowa mutyzmu, autyzmu i afazji i wynikających z nich zaburzeń komunikacji, * diagnoza SPE i możliwości wspierania ucznia w warunkach placówki edukacyjnej

ferieBTkat

3 h WODN Zgierz dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, d.podgorska-jachnik@get.edu.pl bezpłatne 8 lutego 2018 r., godz. 15.30
K.154 Warsztaty metodyczne Nauczyciel wobec seksualności i związanych z nią zachowań problemowych ucznia

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i wychowania przedszkolnego Treści: prawidłowości rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży - norma rozwojowa a odchylenie od normy, * potrzeby i możliwości interwencji i wsparcia dziecka w przypadku zachowań problemowych

ferieBTkat

3 h WODN Zgierz dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, d.podgorska-jachnik@get.edu.pl 30 zł 23 lutego 2018 r., godz. 15.30
K.161 Warsztaty metodyczne Nowe gry i zabawy w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu wczesnoszkolnym

Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i klas I - III szkól podstawowych

ferieBTkat

4 h WODN Zgierz Ewa Wiszniewska, e.wiszniewska@get.edu.pl bezpłatne 30 stycznia 2018 r.. godz. 16.30 - 19.00, sala 211B
K.163 Warsztaty metodyczne Rozwiązywanie konfliktów poprzez mediacje szkolne

Treści: mini wykłady wprowadzające, symulacje mediacji (realizowane w oparciu o rzeczywiste sytuacje konfliktowe występujące w szkołach)

ferieBTkat

3 h WODN Zgierz Dariusz Nowak, d.nowak@get.edu.pl bezpłatne 29 stycznia 2018 r., godz. 15.30
K.166 Kurs doskonalący ROBOTYKA - programowanie robotów mBot w środowisku mBlock/Scratch - cz.1

Adresaci: Zajęcia głównie dla nauczycieli przedmiotu TECHNIKA i INFORMATYKA chcących wykorzystywać roboty w nauczaniu programowania. Zalecana znajomość programowania w programie Scratch. Treści: omówienie budowy i funkcji robota mBot; rodzaje modułów z jakimi współpracuje ten robot; programowanie graficzne do sterowania robotem, elementy programowania tekstowego ARDUINO; dyskusja.

 

8 h + 4 e-learning WODN Zgierz dr Bronisław Matusz, b.matusz@get.edu.pl 50 zł 20 i 22 lutego 2018 r., godz.16.00, sala 206A
K.194 Warsztaty metodyczne Programowanie w programie Scratch JUNIOR - wizualny język programowania dla dzieci na poziomie klas I-III (cz.2 na tabletach)

Zajęcia wyłącznie dla nauczycieli, którzy ukończyli 1 etap programowania - ScratchJunior (programowanie metodą projektu na tabletach 10" )

4 h WODN Zgierz dr Bronisław Matusz, b.matusz@get.edu.pl 30 zł 6 marca 2018 r., godz. 16.00, sala 305A
K.196 Sesja naukowa „Prochem jesteś i w proch się obrócisz” (Rdz 3, 19) - o społecznych i kulturowych reprezentacjach śmierci

Adresaci: nauczyciele i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Treści: różne ujęcia tematyki śmierci w literaturze, muzyce, malarstwie, historii, filozofii, naukach społecznych i medycynie

 

4 h WODN Zgierz dr Alicja Matusz-Rżewska, a.matusz-rzewska@get.edu.pl bezpłatne 2 marca 2018 r., godz. 10.00
K.197 Konferencja Konferencja nauczycieli techniki i informatyki w związku z wdrożeniem nowej podstawy programowej

Adresaci: nauczyciele techniki, informatyki Treści: zgodnie z programem konferencji

konferencjaBn

4 h WODN Zgierz dr Bronisław Matusz, d.matusz@get.edu.pl bezpłatne 25 maja 2018 r. godz. 14.00
K.207 Warsztaty metodyczne Ozdoby świąteczne wielkanocne czyli wykorzystanie materiałów papierniczych i włókienniczych do zadań wytwórczych

Adresaci: Nauczyciele techniki, plastyki, wychowawcy zajęć świetlicowych. Treści: Uczestnicy zajęć wykonają kilka przykładowych prac wytwórczych (karty świąteczne, filcowe ozdoby,  ...)

8 h WODN Zgierz dr Bronisław Matusz, b.matusz@get.edu.pl 30 zł 20 i 22 marca 2018 r., godz. 16.00 sala 305A
K.210 Warsztaty rękodzielnicze Programowanie w Scratchu - wizualny język programowania dla młodzieży z klas IV-VII - cz.2

Zajęcia wyłącznie dla nauczycieli, którzy ukończyli 1 etap programowania w Scratch-u.

4 h WODN, Zgierz ul. 3 Maja 46 dr Bronisław Matusz 30 zł 8 marca 2018 r. godz. 16.00 sala 206A
K.213 Warsztaty metodyczne I hate, hate!!! Anonimowość w sieci a mowa nienawiści

Adresaci: Warsztaty dla nauczycieli i wychowawców różnych poziomów nauczania. (temat jest jednym z priorytetów MEN).

ferieBTkat

2 h WODN Zgierz dr Alicja Matusz-Rżewska, a.matusz-rzewska@get.edu.pl, dr Bronisław Matusz, b.matusz@get.edu.pl bezpłatne 29 stycznia 2018 r., godz. 10.00, sala 206A
K.214 Kurs doskonalący Sami budujemy zestawy poliwalentne z elektrotechniki dla klas V-VIII

To jedyna okazja, by rozbudować własny warsztat pracy wzbogacając go w zestaw demonstracyjny nauczyciela. Uczestnicy zajęć samodzielnie budują i testują zestaw składający się między innymi z miernika uniwersalnego, baterii, żarówek, diod, silniczka, ogniwa słonecznego oraz potencjometrów. Całość pracy wraz z przykładowymi kartami pracy uczestnicy zabierają ze sobą. Jedynym kosztem zajęć jest opłata za materiały.

UWAGA!!! 

Zapisy na kurs trwają wyłącznie do 31 stycznia 2018 r.

ferieBTkat

15 h WODN Zgierz dr Bronisław Matusz 0 zł (opłata za materiały na miejscu) 6, 7 i 8 lutego 2018 r., godz. 09.00, sala 305A
K.225 Warsztaty metodyczne "Wybuchowe dzieci" - jak radzić sobie z trudnymi emocjami u dzieci

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i wyxhowania przedszkolnego Treści: charaktrystyka, przyczyny i mechanizm zachowań wybuchowych u dzieci, * diagnoza i rozwiązywanie problemów powodujących zachowania, * Radzenie sobie w sytuacjach braku kontroli emocjonalnej u dzieci (metoda R. Greene)

3 h WODN Zgierz dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, d.podgorska-jachnik@get.edu.pl 30 zł 21 lutego 2018 r., godz. 15.30
K.240 Warsztaty metodyczne Mowa i jej wpływ na rozwój dziecka

Adresaci:  nauczyciele różnych typów szkół oraz przedszkoli  Treści: zabawy i ćwiczenia artykulacyjne poprawiające wyrazistość mowy dzieci, * rozwijanie wyobraźni, ekspresji i zdolności improwizacji w celu swobodnego wydobycia głosu, * śpiewanie ćwiczeń emisyjnych opartych na elementach dźwiękonaśladowczych i prostych melodiach, * recytowanie tekstów i śpiewanie piosenek, * techniki relaksu i odblokowania napięć

3 h WODN Zgierz Ewelina Bień, e.bien@get.edu.pl 30 zł 25 kwietnia 2018 r.
K.273 Kurs doskonalący Nie taki Excel straszny - wykorzystanie programu w codziennej pracy nauczyciel
  • podstawowe funkcje programu EXCEL,
  • samodzielne pisanie formuł,
  • zastosowanie programu w warunkach szkolnych,
  • hiperłącza i proste makra,
  • tworzenie przykładowych zastosowań edukacyjnych - metoda projektu
8 h WODN Zgierz dr Bronisław Matusz, b.matusz@get.edu.pl 30 zł 23 i 25 stycznia 2018 r., godz. 16.00 sala 206A
K.300 Warsztaty metodyczne Moja placówka w obiektywie, czyli tworzymy fotokronikę. Wykonywanie zdjęć w ministudio, pomieszczeniach i w plenerze. Obróbka zdjęć w Corel Paint Shop Pro

Treści: wykonywanie zdjęć w sali i w terenie; praca z ministudio; obsługa sprzętu foto; zalecane ustawienia; zasady dobrej fotografii; obróbka zdjęć w Corel Paint Shop Pro; przygotowanie prezentacji zdjęć

8 h WODN Zgierz dr Bronisław Matusz, b.matusz@get.edu.pl, tel. 694-405-056 30 zł 3 i 5 kwietnia 2018 r., godz. 16.00 sala 206A
K.329 Warsztaty metodyczne Grafomotoryka poza granicami - czyli jak zachęcić dziecko do myślenia matematycznego

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej  Treści: Nowa Podstawa programowa w praktyce  *  Warsztat przygotowujący dziecko do pisania oraz pobudzający do myślenia logicznego z wykorzystaniem podstawowych materiałów

3 h WODN Zgierz Anna Sowińska, a.sowinska@get.edu.pl 35 zł 1 lutego 2018 r., godz. 10.00 - 13.00
K.344 Warsztaty metodyczne Linoryt w szkole

Adresaci: nauczyciele plastyki Treści: możliwości wykorzystania linorytu na lekcjach plastyki

ferieBTkat

3 h WODN Zgierz dr Cezary Marasiński, c.marasinski@get.edu.pl bezpłatne 8 lutego 2018 r., godz. 10.00, sala 205B
K.345 Warsztaty metodyczne Plakat edukacyjny

Adresaci: zainteresowani nauczyciele na wszystkich poziomach nauczania Treści: praca nad świadomym i efektywnym kształtowaniem przekazu wizualnego

4 h WODN Zgierz dr Cezary Marasiński c.marasinski@get.edu.pl 20 zł kwiecień 2018 r.
K.381 Warsztaty metodyczne Inspirowane folklorem - proste tańce i zabawy integracyjne w polskiej muzyce ludowej

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Treści: Nowa Podstawa programowa w praktyce *  Warsztaty zapoznające z dorobkiem polskiej kultury, pokazujący, w jaki sposób rozwijać inteligencję ruchową u dzieci

3 h WODN Zgierz Anna Sowińska, a.sowinska@get.edu.pl 35 zł 29 stycznia 2018 r., godz. 16.00 - 19.00
K.389 Warsztaty metodyczne Tworzenie instrumentów muzycznych z surowców wtórnych i wykorzystanie ich na zajęciach artystycznych

Adresaci: nauczyciele różnych typów szkół oraz przedszkoli Treści: refleksja nad relacją formy, tworzywa i funkcji instrumentu, * rozwój kreatywności poprzez wykorzystanie surowców wtórnych do budowy instrumentów, * tworzenie akompaniamentu do wybranych piosenek, * improwizowanie rytmów, melodii do wybranych tekstów literackich

5 h WODN Zgierz Ewelina Bień, e.bien@get.edu.pl dr Cezary Marasiński, c.marasinski@get.edu.pl 30 zł 11 kwietnia 2018 r.
K.396 Seminarium Seminarium sieci współpracy i samokształcenia „Praca z osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną” nt. "Komunikacja z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną"

Adresaci: nauczyciele, wychowawcy i terapeuci pracujący z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, inne zainteresowane osoby Treści: problemy komunikacji z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, * metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej, * self-adwokatura, * rozwijane asertywności

s3

 

4 h WODN Zgierz dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, d.podgorska-jachnik@get.edu.pl bezpłatne dla uczestników sieci, dla pozostałych - 30 zł 22 lutego 2018 r., godz. 11.00