Numer
kursu
Forma
kształcenia
Temat Adresat Liczba
godz.
Miejsce
realizacji
Osoba
prowadząca
Koszt Rezerwacje
K.34 Warsztaty metodyczne Warsztat pracy młodego nauczyciela, czyli jak przygotować warsztat w nowym miejscu pracy przy uwzględnieniu nowej Podstawy programowej

Adresaci: młodzi nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Treści: Nowa Podstawa programowa w praktyce * Aktywizujące metody pracy Wypracowanie warsztatu młodego nauczyciela.

3 h WODN Zgierz Anna Sowińska, a.sowinska@get.edu.pl 35 zł 11 czerwca 2018 r.,
18 czerwca 2018 r.,
K.42 Warsztaty metodyczne Logo i znak graficzny w szkole

Adresaci: zainteresowani nauczyciele na wszystkich poziomach nauczania  Treści: praca nad świadomym i efektywnym kształtowaniem przekazu wizualnego

3 h WODN Zgierz dr Cezary Marasiński, c.marasinski@get.edu.pl 15 zł 28 maja 2018 r., godz. 11.30, sala 205B
K.46 Kurs doskonalący ABC programowania w Scratch-u - wizualny język programowania dla dzieci i młodzieży (cz.1)

Adresaci: Kurs głównie dla nauczycieli szkoły podstawowej (poziom klas IV-VI) Treści: zapoznanie z interfejsem Scratch-a; wybór i edycja duszków oraz tła; poznanie podstaw programowania, pisanie skryptów, wykonanie kilku przykładowych projektów.

8 h + 4 elearning WODN Zgierz dr Bronisław Matusz, b.matusz@get.edu.pl 30 zł 12 i 14 czerwca 2018 r., godz. 16.00, sala 206A
K.59 Warsztaty metodyczne Zabawy z wełną - zabawy rytmiczno - muzyczne wykorzystujące materiały podstawowe jakim jest wełna

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz terapeuci

4 h WODN Zgierz Anna Sowińska, a.sowinska@get.edu.pl 35 zł 28 maja 2018 r.,
K.69 Warsztaty metodyczne Jak nauczyć dzieci ze spektrum autyzmu umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w grupie - skrzynka z narzędziami dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, zainteresowani nauczyciele Treści: założenia programu terapii SAZ dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (3 – 5 lat), * skrzynka z narzędziami do nauki umiejętności typu: naśladowanie, świadomość wzrokowo-przestrzenna, umiejętności związane z mową bierną i czynną, * samoobsługa

4 h WODN Zgierz Monika Kowalska-Wojtysiak, m.kowalska-wojtysiak@get.edu.pl 40 zł czerwiec 2018 r.
K.80 Warsztaty metodyczne Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Eksploatacji portów i terminali - zasady przygotowania uczniów, arkusze egzaminacyjne, schematy oceniania

Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych prowadzący zajęcia w zawodzie Technik Eksploatacji portów i terminali Treści: struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik Eksploatacji portów i terminali, * Test pisemny, * Zadanie praktyczne, * Schematy oceniania, * Zasady i wskazówki dotyczące przygotowania uczniów

8 h (2 x 4 h) WODN Zgierz Rafał Ryszelewski, r.ryszelewski@get.edu.pl 30 zł I spotkanie - 12 czerwca 2018 r., godz. 16.30
K.84 Warsztaty metodyczne System wartości współczesnych nastolatków

Adresaci: poloniści, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele Treści: charakterystyka rzeczywistości postmodernistycznej jako środowiska życia dzieci i młodzieży, * kultura popularna jako czynnik kształtujący tożsamość oraz wartości dzieci i młodzieży, *  wpływ mediów na kształtowanie systemu wartości dzieci i młodzieży, * współczesne modele tożsamości (kultura klikania, kultura instant, kultura infantylizacji, seksualizacja dzieciństwa, zjawisko tożsamości nadanej, przymus konsumowania)

2 h WODN Zgierz dr Alicja Matusz-Rżewska, a.matusz-rzewska@get.edu.pl 20 zł 30 maja 2018 r., godz. 16.00, sala 311B
K.106 Warsztaty metodyczne Muzykoterapia na zajęciach z dziećmi

Adresaci:  nauczyciele różnych typów szkół oraz przedszkoli Treści: działania łączące muzykę z ruchem, słowem, gestem, tańcem, rysowaniem, pisaniem i dotykiem, słuchanie muzyki kształtującej wrażliwość, wyobraźnię i twórcze myślenie, * zabawy oparte na swobodnej improwizacji

3 h WODN Zgierz Ewelina Bień, e.bien@get.edu.pl 30 zł 26 maja 2018 r., godz. 09.00 - 11.15
K.107 Warsztaty metodyczne Kształcenie głosu nauczyciela na zajęciach chóru

Adresaci: nauczyciele różnych typów szkół i przedszkoli oraz osoby zainteresowane Treści: Rozwój zdolności wokalnych - ćwiczenia prawidłowego oddechu, swobodnego wydobycia dźwięku, pełnego brzmienia głosu i właściwej artykulacji, * integracja środowiska nauczycielskiego, dzielenie się doświadczeniem i nawiązywanie nowych kontaktów, *  twórcze doskonalenie poprzez artystyczne opracowanie  pieśni i piosenek z uwzględnieniem tempa, dynamiki, środków artykulacyjnych, tekstu

chor1 

3 h w tygodniu WODN Zgierz Ewelina Bień, e.bien@get.edu.pl bezpłatne 3 godz. w tygodniu, każdy piątek od 17.00 - 19.15
K.121 Warsztaty metodyczne Warsztat grafiki EBRU (malowanie na wodzie)

Adresaci: nauczyciele plastyki na wszystkich poziomach nauczania oraz nauczyciele pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej Treści:  praktyczna  znajomość  grafiki  EBRU  oraz  możliwości  wykorzystania  jej w edukacji * wykonanie serii ćwiczeń UWAGA: grafika EBRU, znana także jako „malowanie na wodzie”, nie jest odmianą grafiki komputerowej! 

 

6 h (2 x 3 h) WODN Zgierz dr Cezary Marasiński, c.marasinski@get.edu.pl 50 zł 26 i 27 maja 2018 r., godz. 10.00 - 13.00, sala 205B
K.147 Warsztaty metodyczne Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Hotelarstwa - zasady przygotowania uczniów, arkusze egzaminacyjne, schematy oceniania

Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych prowadzący zajęcia w zawodzie Technik Hotelarstwa Treści: struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik Hotelarstwa, * Test pisemny, * Zadanie praktyczne, * Schematy oceniania, * Zasady i wskazówki dotyczące przygotowania uczniów

 

8 h (2 x 4 h) WODN Zgierz Rafał Ryszelewski, r.ryszelewski@get.edu.pl 30 zł I spotkanie - 6 czerwca 2018 r., godz. 16.30
K.151 Kurs doskonalący Kurs na kierownika wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Adresaci: Osoby posiadające wykształcenie średnie i minimum 3-letni staż pracy dydaktyczno - wychowawczej lub opiekuńczo - wychowawczej Treści: wynikające z przepisów w zakresie turystyki i wypoczynku

10 h WODN Zgierz Rafał Ryszelewski, r.ryszelewski@get.edu.pl, 70 zł I spotkanie - 5 czerwca 2018 r., godz. 16.30
K.152 Kurs kwalifikacyjny Kurs wychowawców wypoczynku dla dzieci i młodzieży - edycja II

Uczestnikami mogą być osoby, które: mają ukończone 18 lat, posiadają wykształcenie co najmniej średnie posiadają warunki zdrowotne pozwalające pełnić rolę wychowawcy, są niekarane posiadają predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą, studenci kierunków pedagogicznych zainteresowani nauczyciele, trenerzy, instruktorzy sportu. Kurs nadaje kwalifikacje wychowawcy wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

36 h WODN Zgierz Rafał Ryszelewski, r.ryszelewski@get.edu.pl, 130 zł - całość I spotkanie - 23 maja 2018 r., godz. 16.30
K.157 Kurs doskonalący Kurs kierownika wycieczek szkolnych - edycja II

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek  Przydatne linki:  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) z załącznikami  *  Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1629)  

10 h WODN Zgierz Rafał Ryszelewski, r.ryszelewski@get.edu.pl 100 zł - całość I spotkanie - 30 maja 2018 r., godz. 16.30
K.171 Kurs doskonalący Zabawa i bajka w terapii pedagogicznej

Adresaci: pedagodzy,  psycholodzy, nauczyciele prowadzący terapię pedagogiczna i socjoterapię Treści: rola wyobraźni w terapii pedagogicznej * Techniki wykorzystujące dziecięcą fantazję i literaturę * Skrzynka z narzędziami dla nauczyciela terapii pedagogicznej

 

15 h WODN Zgierz Monika Kowalska - Wojtysiak, m.kowalska-wojtysiak@get.edu.pl 80 zł lipiec 2018 r., zapisy - do 20 czerwca 2018 r.
K.197 Seminarium Seminarium dla nauczycieli techniki w związku z wdrożeniem nowej podstawy programowej

Adresaci: nauczyciele techniki. Treści: omówienie stanu wdrożenia refomy w szkołach podstawowych; stanowisko MEN dotyczace działań na rzecz rozwoju przedmiotu technika; stanowisko NOT w sprawie edukacji technicznej w Polsce; omówienie projektu "Giełda dobrych praktyk pedagogicznych" w zakresie przedmiotu technika.

ZAPRASZAMY

 

4 h WODN Zgierz dr Bronisław Matusz, d.matusz@get.edu.pl bezpłatne 25 maja 2018 r. godz. 14.00
K.214 Kurs doskonalący Sami budujemy zestawy poliwalentne z elektrotechniki dla klas V-VIII

To jedyna okazja, by rozbudować własny warsztat pracy wzbogacając go w zestaw demonstracyjny nauczyciela. Uczestnicy zajęć samodzielnie budują i testują zestaw składający się między innymi z miernika uniwersalnego, baterii, żarówek, diod, silniczka, ogniwa słonecznego oraz potencjometrów. Całość pracy wraz z przykładowymi kartami pracy uczestnicy zabierają ze sobą. Jedynym kosztem zajęć jest opłata za materiały.

UWAGA!!! 

15 h WODN Zgierz dr Bronisław Matusz 0 zł (opłata za materiały na miejscu) 26, 27 i 28 czerwca 2018 r., godz. 09.00, sala 305A
K.260 Warsztaty metodyczne Asertywność w pigułce. Jak być asertywnym i jak uczyć dzieci asertywności?

Adresaci: nauczyciele i wychowawcy przedszkoli i szkół wszystkich szczebli Treści: czym jest asertywność? * identyfikacja zachowań asertywnych i nieasertywnych * asertywność nauczyciela i asertywność ucznia * budowanie komunikatów asertywnych * propozycje zajęć dla uczniów

 

3 h WODN Zgierz dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, d.podgorska-jachnik@get.edu.pl 30 zł 20 czerwca 2018 r., godz. 16.00, sala 202B
K.261 Warsztaty metodyczne "Trudni" rodzice... Jak radzić sobie w komunikacji z rodzicami uczniów

Adresaci: Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych Treści: Przyczyny trudności w relacjach z rodzicami wynikające z zaburzeń komunikacji interpersonalnej * Sposoby radzenia sobie z nimi, ćwiczenia w formułowaniu komunikatów zwiększających kontrolę sytuacyjną

 

3 h WODN Zgierz dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, d.podgorska-jachnik@get.edu.pl 30 zł 21 czerwca 2018 r., godz. 16.00, sala 202B
K.296 Warsztaty metodyczne ABC programowania w programie Scratch JUNIOR - wizualny język programowania dla dzieci (cz.1)
Treści: zapoznanie z interfejsem programu, duszki i sceny, tworzenie prostych animacji, praca metodą projektu - prosta inscenizacja bajki
8 h + 4h e-learning WODN Zgierz dr Bronisław Matusz, b.matusz@get.edu.pl, tel. 694-405-056 30 zł 5 i 7 czerwca 2018 r. godz. 16.00 (sala 208A)
K.389 Warsztaty metodyczne Tworzenie instrumentów muzycznych z surowców wtórnych i wykorzystanie ich na zajęciach artystycznych

Adresaci: nauczyciele różnych typów szkół oraz przedszkoli Treści: refleksja nad relacją formy, tworzywa i funkcji instrumentu, * rozwój kreatywności poprzez wykorzystanie surowców wtórnych do budowy instrumentów, * tworzenie akompaniamentu do wybranych piosenek, * improwizowanie rytmów, melodii do wybranych tekstów literackich

5 h WODN Zgierz Ewelina Bień, e.bien@get.edu.pl dr Cezary Marasiński, c.marasinski@get.edu.pl 30 zł 2 czerwca 2018 r., godz. 09.00 - 12.45
K.9 Warsztaty metodyczne Pierwsza pomoc u niemowląt i dzieci

Adresat: wszyscy zainteresowani
Program: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa *
Dziecko nieprzytomne - pozycja bezpieczna *  Zadławienia *  Postępowanie w stanach nagłych: duszność, gorączka, drgawki, zapalenie krtani, zapalenie nagłośni, oparzenia

3 h WODN Zgierz dr Dariusz Zawadzki, d.zawadzki@get.edu.pl bezpłatne 07.06.2018r. - brak miejsc
11.06.2018r. - brak miejsc
09.2018r.-brak miejsc
12.2018r.
K.102 Kurs doskonalący Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia i zdrowia

Adresat: wszyscy zainteresowani
Informacja: Kurs pilotażowy, prowadzony w celu opracowania właściwego programu szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla nauczycieli

10 h WODN Zgierz dr Dariusz Zawadzki, d.zawadzki@get.edu.pl bezpłatne 11.2018r.
K.113 Warsztaty metodyczne Procedura postępowania w razie wypadku dziecka na terenie placówki oświatowej

Adresat: wszyscy zainteresowani
Program:  Bezpieczeństwo na terenie placówki oświatowej * Obowiązek udzielenia pierwszej pomocy przez nauczyciela * Wskazania do wezwania zespołu ratownictwa medycznego oraz powiadomienie rodziców * Analiza wyroków sądowych dotyczących bezpieczeństwa dzieci w szkole * Sporządzanie protokołu powypadkowego i notatki służbowej oraz analiza

5 h WODN Zgierz dr Dariusz Zawadzki, d.zawadzki@get.edu.pl bezpłatne 14.06.2018r. - brak miejsc
11.2018r.- brak miejsc
12.2018r.
K.167 Warsztaty metodyczne Udar mózgu - bo liczy się czas

Adresat: wszyscy zainteresowani
Program: definicja * przyczyny * objawy * postępowanie w warunkach przedszpitalnych * czas w udarze * profilaktyka

4 h WODN Zgierz dr Dariusz Zawadzki, d.zawadzki@get.edu.pl bezpłatne 12.2018r.
K.168 Warsztaty metodyczne Metodyka nauczania pierwszej pomocy

Adresat: nauczyciele Edukacji dla bezpieczeństwa, nauczyciele posiadający uprawnienia do nauczania pierwszej pomocy.
Program:
Nauczanie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS) i automatycznej defibrylacji zewnętrznej (AED) * specyfika naczuania osób dorosłych * przygotowanie pomocy wizualnych * metody nauczania umiejętności praktycznych * metoda czterech kroków * algorytm nauczania umiejętności praktycznych * prowadzenie egzaminu z BLS/AED * postępowanie z trudnym kursanetm/uczniem

5 h WODN Zgierz dr Dariusz Zawadzki, d.zawadzki@get.edu.pl bezpłatne 12.2018r.
K.170 Warsztaty metodyczne Syndrom dziecka maltretowanego w ujęciu prawno-medycznym

Adresat: wszyscy zainteresowani
Program: zarys historyczny * podstawowe definicje * prawa dziecka * formy krzywdzenia dzieci * syndrom dziecka potrząsanego * objawy przemocy wobec dzieci * pomoc dziecku * podjęcie interwencji * obowiązek denuncjacji * analiza kwestionariusza oceny ryzyka występowania przemocy w rodzinie wobec dziecka

4 h WODN Zgierz dr Dariusz Zawadzki, d.zawadzki@get.edu.pl bezpłatne 10.2018r. - brak miejsc
11.2018r.
K.173 Warsztaty metodyczne Pierwsza pomoc w obrażeniach ciała

Adresat: wszyscy zainteresowani 
Program: Rodzaje urazów, rodzaje ran i ich charakterystyka, rodzaje opatrunków, zaopatrywanie obrażeń kończyn, głowy, czaszkowo-mózgowe, nosa, klatki piersiowej, brzucha, amputacja urazowa, podstawowe zasady desmurgii.

4 h WODN Zgierz dr Dariusz Zawadzki, d.zawadzki@get.edu.pl bezpłatne 09.2018r.
K.3 Kurs doskonalący Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Adresat: wszyscy zainteresowani
Program: zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z z dnia 26 sierpnia 2009 r.w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Uprawnienia: Ukończenie kursu uprawnia do prowadzenia pierwszej pomocy w zakresie przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa. Aby nauczać całego przedmiotu wymagane są studia podyplomowe na kierunku Edukacja dla bezpieczeńśtwa.

30 h + Egzamin WODN Zgierz dr Dariusz Zawadzki, d.zawadzki@get.edu.pl 400 zł 10.2018r.
K.5 Warsztaty metodyczne Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i automatyczna defibrylacja zewnętrzna u osób dorosłych z wykorzystaniem worka samorozprężalnego.

Adresat: Nauczyciele posiadający tytuł Ratownika 
Program: scenariusze symulacyjne * omówienie bezprzyrządowych i przyrządowych metod udrazniania dróg oddechowych w tym odsysanie * zasady tlenoterapii w nagłym zatrzymaniu krążenia * wentylacja workiem samorozprężalnym * zasady bezpieczeństwa wykonania defibrylacji w warunkach potencjalnie niebezpiecznych
 

5 h WODN Zgierz dr Dariusz Zawadzki, d.zawadzki@get.edu.pl bezpłatne 09.2018r.