Numer
kursu
Forma
kształcenia
Temat Adresat Liczba
godz.
Miejsce
realizacji
Osoba
prowadząca
Koszt Rezerwacje
K.4 Warsztaty metodyczne Jak rozwijać twórczą aktywność dziecka?

Adresat: nauczyciele przedszkola, nauczyciele klas I - III Treści: metody rozwoju kreatywności u dzieci

3 h WODN Zgierz Anna Cain, a.cain@get.edu.pl, bezpłatne kwiecień 2019 r.
K.10 Warsztaty metodyczne Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych w kontekście pracy nauczyciela

Adresat: nauczyciele wszystkich specjalności Treści: najważniejsze założenia skutecznej autoprezentacji, * wskazówki dotyczące głosu, postawy ciała, mimiki, gestykulacji, stylu wypowiedzi, * obszary zachowań asertywnych, niezbędne w skutecznym komunikowaniu się z rozmówcami

3 h WODN Zgierz dr Alicja Matusz-Rżewska, a.matusz-rzewska@get.edu.pl 30 zł 31 października 2018 r., godz. 16.00, sala 311B
K.12 Warsztaty metodyczne Jak się skutecznie komunikować? (warsztaty z komunikacji interpersonalnej)

Adresat: nauczyciele wszystkich specjalności  Treści: najważniejsze założenia skutecznej komunikacji * podstawowe zasady komunikowania się werbalnego * reguły zachowań społecznych i techniki aktywnego słuchania * specyfika komunikacji pozawerbalnej * praktyczne ćwiczenia z zakresu komunikacji interpersonalnej

4 h WODN Zgierz dr Alicja Matusz-Rżewska, a.matusz-rzewska@get.edu.pl 40 zł 24 października 2018 r., godz. 16.00, sala 311B
K.33 Warsztaty metodyczne Co można, a co trzeba wiedzieć o elektryczności. Zabawy z prądem na lekcjach techniki

Treści: co to jest prąd; * cechy prądu; * pomiary elektryczne; * sposoby łączenia odbiorników; * proste zestawy elektryczne i pomiary na ich elementach; * sprawdzanie sprawności rezystorów, kondensatorów, elementów półprzewodnikowych; * zajęcia z kartami pracy przy montażu zestawów elektrycznych i elektronicznych

8 h WODN Zgierz dr Bronisław Matusz, b.matusz@get.edu.pl, tel. 694-405-056 30 zł 23 i 25 października 2018 r., godz. 16.00, sala 305A
K.35 Warsztaty metodyczne Tańce i muzyka ludowa w przedszkolu i szkole

Adresat: nauczyciele różnych typów szkół oraz przedszkoli Treści: zabawy ludowe oraz proste układy choreograficzne do tańców ludowych z różnych regionów Polski

 

3 h WODN Zgierz Ewelina Bień, e.bien@get.edu.pl 30 zł 11 maja 2019 r., godz. 09.00 - 11.15, sala 310B
K.36 Warsztaty metodyczne Propozycje ciekawych lektur dla dzieci - klasy IV - VI

Adresat: poloniści w klasach IV - VI  Treści: przykłady współczesnej literatury dla dzieci *  wymiana doświadczeń związanych z ciekawymi rozwiązaniami metodycznymi praktykowanymi podczas zajęć

3 h WODN Zgierz dr Alicja Matusz-Rżewska, a.matusz-rzewska@get.edu.pl 30 zł 26 września 2018 r., godz. 16.00, sala 311B, - lista zamknięta
K.37 Warsztaty metodyczne Propozycje ciekawych lektur dla dzieci - klasy VI - VIII

Adresat: poloniści w klasach VI - VIII Treści: przykłady współczesnej literatury dla dzieci * wymiana doświadczeń związanych z ciekawymi rozwiązaniami metodycznymi praktykowanymi podczas zajęć

3 h WODN Zgierz dr Alicja Matusz-Rżewska, a.matusz-rzewska@get.edu.pl 30 zł 3 października 2018 r., godz. 16.00, sala 311B
K.40 Warsztaty metodyczne Excel na lekcjach fizyki

Adresat: nauczyciele fizyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych Treści: wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do prezentacji danychdoświadczalnych i rozwiązywania problemów na lekcjach fizyki

8 h (2 x 4h) WODN Zgierz Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@get.edu.pl 40 zł 16, 23 października 2018 r., godz. 16.00 - 19.15
K.41 Warsztaty metodyczne Patriotyzm w twórczości plastycznej dzieci i młodzieży

Adresat: nauczyciele plastyki, wszyscy zainteresowani   Treści: treści i uczucia patriotyczne uobecniane w indywidualnej i zbiorowej ekspresji twórczej dzieci i młodzieży * pomysły na lekcje plastyki i nie tylko

3 h WODN Zgierz dr Cezary Marasiński, c.marasinski@get.edu.pl 15 zł 22 października 2018 r., godz. 16.30 - 18.45, sala 205B
K.45 Kurs doskonalący Wszystko drga i faluje w 8 klasie

Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przyrody, biologii, geografii Treści: badania i analiza jakościowa i ilościowa ruchu drgającego i falowego w klasie VIII SP

 

16 h (4 x 4h) WODN Zgierz Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@get.edu.pl 80 zł 30 października oraz 6, 13, 20 listopada 2018 r., dodz. 16.00 - 19.15
K.46 Kurs doskonalący ABC programowania w Scratch-u - wizualny język programowania dla dzieci i młodzieży (cz.1)

Adresaci: Kurs głównie dla nauczycieli szkoły podstawowej (poziom klas IV-VI) Treści: zapoznanie z interfejsem Scratch-a; wybór i edycja duszków oraz tła; poznanie podstaw programowania, pisanie skryptów, wykonanie kilku przykładowych projektów.

8 h + 4 e-learning WODN Zgierz dr Bronisław Matusz, b.matusz@get.edu.pl 30 zł 9 i 11 października 2018 r., godz. 16.00, sala 206A
K.50 Warsztaty metodyczne Jak pozyskać fundusze ze źródeł zewnętrznych na funkcjonowanie placówki edukacyjnej

Adresat: dyrektorzy szkół, rada pedagogiczna - wszystkie etapy edukacji Treści: informacje dotyczące pozyskiwania środków finansowych z zewnętrznych źródeł * zasady aplikowania * terminy składania wniosków *instytucje wspierające, udzielające grantów

4 h WODN Zgierz Sebastian Skrobisz, s.skrobisz@get.edu.pl 20 zł 27 września 2018 r., godz. 15.00
K.62 Warsztaty metodyczne Kultura żywego słowa - warsztaty z poprawnej wymowy dla nauczycieli

Adresat: nauczyciele wszystkich specjalności zainteresowani kulturą żywego słowa Treści: zasady poprawnej wymowy * ćwiczenia doskonalące poprawną artykulację * korekta błędów wymowy wynikających z hiperpoprawności lub braku dbałości o wymowę * teksty do ćwiczeń artykulacyjnych

5 h WODN Zgierz dr Alicja Matusz-Rżewska, a.matusz-rzewska@get.edu.pl 40 zł 17 października 2018 r., godz. 16.00, sala 311B
K.66 Warsztaty metodyczne Mała motoryka śródlekcyjna kluczem do efektywności umysłowej

Adresat: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia, nauczyciele wychowania fizycznego Treści: metodyka ćwiczeń o charakterze koordynacyjnym z wykorzystaniem woreczków i taśm * ćwiczenia pobudzające organizm i jego funkcje wegetatywne

3 h WODN Zgierz Sebastian Skrobisz, s.skrobisz@get.edu.pl bezpłatne 3 października 2018 r., godz. 15.00
K.67 Warsztaty metodyczne Master Class Zumba Fitness - latynoamerykańskie rytmy na lekcji wychowania fizycznego

Adresat: nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego Treści: metodyczne podstawy nauczania zumby fitness

2 h WODN Zgierz Sebastian Skrobisz, s.skrobisz@get.edu.pl, prowadząca: Ewa Biernat (trenerka fitness, certyfikowana instruktorka, nauczycielka wychowania fizycznego) 30 zł 17 października 2018 r., godz. 17.00
K.70 Warsztaty metodyczne Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Ekonomista - zasady przygotowywania uczniów, arkusze egzaminacyjne, schematy oceniania

Adresat: nauczyciele przedmiotów zawodowych prowadzący zajęcia w zawodzie Technik Ekonomista, którzy mają na celu lepsze  przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego Treści: struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie *  test pisemny * zadanie praktyczne * schematy oceniania * zasady i wskazówki dotyczące przygotowywania uczniów

8 h WODN Zgierz Rafał Ryszelewski, r.ryszelewski@get.edu.pl 30 zł I spotkanie - 25 października 2018 r., godz. 16.30
K.79 Warsztaty metodyczne Zasady opracowania praktycznego arkusza egzaminacyjnego (egzaminu praktycznego) na egzamin zawodowy, zasady jego recenzji i standaryzacji

Adresat: zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Treści: zasady tworzenia zadania praktycznego na egzamin zawodowy, * recenzja przez OKE, * standaryzacja, * recenzja przez CKE

10 h WODN Zgierz Rafał Ryszelewski, r.ryszelewski@get.edu.pl 50 zł I spotkanie - 3 października 2018 r., godz. 16.30
K.91 Kurs doskonalący Rola i zadania opiekuna stażu

Adresat: nauczyciele będący opiekunami stażu, zainteresowani nauczyciele Treści: wymagania stojące przed opiekunem stażu

15 h (3 x 5h) WODN Zgierz Dorota Kraska, d.kraska@get.edu.pl 60 zł Spotkanie I - 24 września 2018 r., godz. 16.00, sala 209B
K.98 Warsztaty metodyczne Emisja i higiena głosu w pracy nauczyciela

Adresat: nauczyciele różnych typów szkół i przedszkoli Treści: podstawowe pojęcia teoretyczne dotyczące budowy i działania narządu głosu, * opanowanie prawidłowej techniki oddechowej, * ćwiczenia fonacyjne wzmacniające głos, * ćwiczenia artykulacyjne poprawiające wymowę i wyrazistość mówienia, * praca z tekstem z uwzględnieniem poprawnego oddechu, tempa, dynamiki, barwy głosu, intonacji i artykulacji, * śpiewanie prostych melodii

3 h WODN Zgierz Ewelina Bień, e.bien@get.edu.pl 30 zł 13 października 2018 r., godz. 09.00 - 11.15, sala 310B
K.101 Warsztaty metodyczne Chór w szkole

Adresaci: nauczyciele muzyki i chóru Treści: metodyka pracy w zespole wokalnym z uwzględnieniem prawidłowej emisji głosu * techniki dyrygowania oraz doboru repertuaru

3 h WODN Zgierz Ewelina Bień, e.bien@get.edu.pl 30 zł 2 lutego 2019 r., godz. 09.00 - 11.15, sala 310B
K.105 Warsztaty metodyczne Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Administracji - zasady przygotowywania uczniów, arkusze egzaminacyjne, schematy oceniania

Adresat: nauczyciele przedmiotów zawodowych  prowadzący zajęcia w zawodzie  Technik Administracji, którzy mają na celu lepsze  przygotowanie  uczniów do egzaminu zawodowego Treści: struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie * test pisemny * zadanie praktyczne * schematy oceniania * zasady i wskazówki dotyczące przygotowywania uczniów.

 

8 h (2 x 4h) WODN Zgierz Rafał Ryszelewski, r.ryszelewski@get.edu.pl 30 zł I spotkanie - 26 września 2018 r., godz. 16.30
K.106 Warsztaty metodyczne Muzykoterapia na zajęciach z dziećmi

Adresat:  nauczyciele różnych typów szkół oraz przedszkoli Treści: model zajęć muzykoterapeutycznych oparty na schemacie OZURA (Odreagowanie, Zrytmizowanie, Uwrażliwienie, Relaksacja, Aktywizacja) * działania łączące muzykę z ruchem, słowem, gestem, tańcem, rysowaniem, pisaniem i dotykiem

3 h WODN Zgierz Ewelina Bień, e.bien@get.edu.pl 30 zł 22 września 2018 r., godz. 09.00, sala 310B
K.107 Warsztaty metodyczne Kształcenie głosu nauczyciela na zajęciach chóru

Adresaci: nauczyciele różnych typów szkół i przedszkoli oraz osoby zainteresowane Treści: rozwijanie predyspozycji wokalnych poprzez ćwiczenia emisyjne oraz artystyczne opracowanie wybranych utworów

chor1 

3 h w tygodniu WODN Zgierz Ewelina Bień, e.bien@get.edu.pl bezpłatne 3 godz. w tygodniu, każdy piątek od 17.00 - 19.15
K.109 Warsztaty metodyczne Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia na zajęciach

Adresat: nauczyciele różnych typów szkół Treści: zabawy rozwijające wyobraźnię i twórcze myślenie poprzez ekspresję literacką, plastyczną i muzyczną

3 h WODN Zgierz Ewelina Bień, e.bien@get.edu.pl 30 zł 8 grudnia 2018 r., godz. 09.00 - 11.15, sala 311B
K.117 Warsztaty metodyczne Piosenka w przedszkolu

Adresaci: nauczyciele przedszkoli Treści: zapoznanie z repertuarem piosenek dziecięcych, * praca z piosenką z uwzględnieniem poprawnego oddechu, tempa, dynamiki, barwy głosu, intonacji i artykulacji.
 

3 h WODN Zgierz Ewelina Bień, e.bien@get.edu.pl 30 zł 12 stycznia 2019 r., godz. 09.00 - 11.15, sala 310B
K.121 Warsztaty metodyczne Warsztat grafiki EBRU (malowanie na wodzie)

Adresat: nauczyciele plastyki na wszystkich poziomach nauczania oraz nauczyciele pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej Treści: praktyczna znajomość grafiki EBRU oraz możliwości wykorzystania jej w edukacji * wykonanie serii ćwiczeń.  UWAGA: grafika EBRU, znana także jako „malowanie na wodzie”, nie jest odmianą grafiki komputerowej

 

6 h (2 x 3h) WODN Zgierz dr Cezary Marasiński, c.marasinski@get.edu.pl 50 zł 20 i 21 października 2018 r., godz. 10.00 - 12.15, sala 205B
K.130 Seminarium Informacje o programie Erasmus+

Adresat:  dyrektorzy szkół, rada pedagogiczna - wszystkie etapy edukacji Treści: informacje o programie Erasmus+  * akcje i sektory przeznaczone dla szkól i placówek edukacyjnych * terminy składania wniosków * zasady przyznawania grantów * uprawnieni beneficjenci * sposoby poszukiwania partnerów

4 h WODN Zgierz Sebastian Skrobisz, s.skrobisz@get.edu.pl bezpłatne 4 października 2018 r., godz. 15.00
K.132 Seminarium Jak napisać wniosek w programie Erasmus+ - akcja 1 - mobilność kadry edukacji szkolnej

Adresat: dyrektorzy szkół, rada pedagogiczna - wszystkie etapy edukacji Treści: praktyczne warsztaty w oparciu o dostępne wnioski * sposoby wypełniania wniosku * konstruowanie budżetu projektu * najczęściej popełniane błędy przez wnioskodawców

4 h WODN Zgierz Sebastian Skrobisz, s.skrobisz@get.edu.pl bezpłatne 25 października 2018 r., godz. 15.00
K.133 Seminarium Jak napisać wniosek w programie Erasmus+ - akcja 2 - partnerstwa strategiczne - międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych

Adresat: dyrektorzy szkół, rada pedagogiczna - wszystkie etapy edukacji Treści:praktyczne warsztaty w oparciu o dostępne wnioski * sposób wypełniania wniosku * konstruowanie budżetu projektu * najczęściej popełniane błędy przez wnioskodawców

4 h WODN Zgierz Sebastian Skrobisz, s.skrobisz@get.edu.pl bezpłatne 7 listopada 2018 r., godz. 15.00
K.140 Warsztaty metodyczne Jak uczyć, żeby nauczyć? - techniki skutecznego nauczania

Adresat: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia Treści: nowatorskie techniki nauczania i narzędzia ułatwiające pracę z dziećmi * przyczyny trudności uczniów w procesie edukacyjnym * sposoby radzenia sobie z trudnościami przy wykorzystaniu poznanych narzędzi

8 h (2 x 4h) WODN Zgierz Sebastian Skrobisz, s.skrobisz@get.edu.pl prowadząca: mgr Kasia Poloczek, trenerka szybkiego czytania i technik zapamiętywania 30 zł 10 i 24 października 2018 r., godz. 15.00
K.147 Warsztaty metodyczne Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Hotelarstwa - zasady przygotowania uczniów, arkusze egzaminacyjne, schematy oceniania

Adresat: nauczyciele przedmiotów zawodowych prowadzący zajęcia w zawodzie Technik Hotelarstwa Treści: struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik Hotelarstwa, * Test pisemny, * Zadanie praktyczne, * Schematy oceniania, * Zasady i wskazówki dotyczące przygotowania uczniów

 

8 h (2 x 4 h) WODN Zgierz Rafał Ryszelewski, r.ryszelewski@get.edu.pl 30 zł I spotkanie - 11 października 2018 r., godz. 16.30
K.148 Warsztaty metodyczne Zasady przygotowania uczniów do części językowej egzaminu zawodowego oraz zapoznanie z kryteriami oceniania

Adresat: Nauczyciele języków obcych prowadzący zajęcia w szkołach zawodowych kształcących w zawodach, z których obowiązuje egzamin z części językowej Treści: struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik Hotelarstwa, * test pisemny, * zadanie praktyczne, * schematy oceniania, * zasady i wskazówki dotyczące przygotowania uczniów

 

10 h WODN Zgierz Rafał Ryszelewski, r.ryszelewski@get.edu.pl 30 zł I spotkanie - 31 października 2018 r., godz. 16.30
K.149 Warsztaty metodyczne Edukacja włączająca - czy na pewno wiem, co to jest?

Adresat: nauczyciele i wychowawcy przedszkoli i szkół wszystkich szczebli Treści: idea, źródła i ramy organizacyjne edukacji włączającej * edukacja włączająca a kształcenie integracyjne specjalne * obowiązki szkoły i nauczyciela w systemie edukacji włączającej * jak rozwiązywać problemy i gdzie szukać pomocy * wsparcie dla ucznia z orzeczeniem poza rozwiązaniami oświatowymi

3 h WODN Zgierz dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, d.podgorska-jachnik@get.edu.pl 30 zł 25 października 2018 r., godz. 16.00
K.153 Kurs doskonalący Kurs kierownika wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

Adresat: nauczyciele różnych typów szkół i przedszkoli Treści: wynikające z przepisów w zakresie turystyki i krajoznawstwa

12 h WODN Zgierz Rafał Ryszelewski, r.ryszelewski@get.edu.pl, 100 zł I spotkanie - 17 października 2018 r., godz. 16.30
K.159 Seminarium Erasmus+ - sektor "Młodzież" - spotkanie informacyjne

Adresat: dyrektorzy szkół, rada pedagogiczna - wszystkie etapy edukacji Treści: Erasmus+ Młodzież jako sektor realizujący działania programu Erasmus+ skierowanego do młodzieży * osób z nią pracujących oraz organizacji działających na jej rzecz, a także do firm i instytucji mogących mieć wpływ na rozwój edukacji pozaformalnej

3 h WODN Zgierz Sebastioan Skrobisz, s.skrobisz@get.edu.pl, bezpłatne 11 listopada 2018 r., godz. 15.00
K.160 Warsztaty metodyczne Kształtowanie umiejętności miękkich jako kluczowe zadanie współczesnej szkoły

Adresat: nauczyciele wszystkich etapów Treści: uświadomienie znaczenia umiejętności miękkich na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy i w życiu osobistym * metody rozwoju kompetencji * narzędzia wspierające nauczycieli w kształtowaniu umiejętności miękkich

3 h WODN Zgierz Sebastian Skrobisz, s.skrobisz@get.edu.pl bezpłatne 8 listopada 2018 r., godz. 15.00
K.161 Warsztaty metodyczne Elementy sztuki walk i samoobrony środkiem do wszechstronnego kształtowania zdolności motorycznych

Adresat: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia, nauczyciele wychowania fizycznego Treści: rozwój kluczowych we wszystkich dyscyplinach sportu zdolności motorycznych (koordynacji, gibkości, szybkości, reakcji na bodźce) * ćwiczenia kształtujące powyższe zdolności

2 h WODN Zgierz Sebastian Skrobisz, s.skrobisz@get.edu.pl, prowadzący: Marcin Krakowiak (certyfikowany instruktor samoobrony, zawodnik MMA i brazylijskiego Jujitsu) 30 zł 28 listopada 2018 r., godz. 17.00
K.165 Warsztaty metodyczne Taniec nowoczesny w lekcji wychowania fizycznego

Adresat: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia, nauczyciele wychowania fizycznego Treści: sposoby włączania tańca do lekcji wychowania fizycznego * zajęcia z choreografii jako alternatywa dla tradycyjnych lekcji wychowania fizycznego * podstawy metodyki nauczania tańca

2 h WODN Zgierz Sebastian Skrobisz, s.skrobisz@get.edu.pl, prowadzący: Joanna i Piotr Sieradzcy (instruktorzy tańca nowoczesnego, wielokrotni medaliści mistrzostw Europy i świata w tańcu nowoczesnym) 30 zł 14 listopada 2018 r., godz. 17.00
K.166 Kurs doskonalący Elementy ROBOTYKI - baw się programowaniem robotów mBot w środowisku Scratch/mBlock - cz.1

Adresat: Zajęcia głównie dla nauczycieli przedmiotu TECHNIKA i INFORMATYKA chcących wykorzystywać roboty w nauczaniu programowania. Zalecana znajomość programowania w programie Scratch. Treści: omówienie budowy i funkcji robota mBot; rodzaje modułów z jakimi współpracuje ten robot; programowanie graficzne do sterowania robotem, elementy programowania tekstowego ARDUINO; dyskusja.

 

8 h + 4 e-learning WODN Zgierz dr Bronisław Matusz, b.matusz@get.edu.pl 40 zł 16 i 18 października 2018 r., godz. 16.00, sala 305A
K.174 Warsztaty metodyczne Bezpieczeństwo w szkole i przedszkolu - sposoby rozmowy z dziećmi o bezpiecznych zachowaniach w różnych sytuacjach

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Treści: nowa podstawa programowa w praktyce * warsztat poruszający swoją tematyką aspekt zachowania w różnych sytuacjach, w których może odnaleźć się dziecko * zabawy i pomoce dydaktyczne do wykorzystania

3 h WODN Zgierz Anna Cain, a.cain@get.edu.pl, bezpłatne marzec 2019 r.
K.176 Warsztaty metodyczne I hate, hate!!! O zjawisku hejtu okiem pedagoga

Adresat: zainteresowani nauczyciele Treści: charakterystyka zjawiska hejtu, przyczyny hejtu, analiza wybranych przykładów

3 h WODN Zgierz dr Alicja Matusz-Rżewska, a.matusz-rzewska@get.edu.pl 30 zł 29 września 2018 r., godz. 10.00, sala 311B
27 października 2018 r., godz. 10.00, sala 311B
K.186 Warsztaty metodyczne Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss

Adresat: nauczyciele różnych typów szkół i przedszkoli oraz osoby zainteresowane Treści: zastosowanie muzyki klasycznej na zajęciach z dziećmi poprzez różne formy aktywności muzycznej: śpiew, ruch, grę na instrumentach, improwizację

3 h WODN Zgierz Ewelina Bień, e.bien@get.edu.pl 30 zł 10 listopada 2018 r., godz. 09.00 - 11,15, sala 310B
K.187 Warsztaty metodyczne Świąteczne muzykowanie

Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Treści: zabawy, piosenki oraz interpretacje instrumentalne i ruchowe utworów związanych z tematyką świąteczną * pomysły na muzyczne spędzenie czasu świątecznego z uczniami

3 h WODN Zgierz Ewelina Bień, e.bien@get.edu.pl 30 zł 17 listopada 2018 r., godz. 09.00 - 11.15, sala 310B
K.188 Warsztaty metodyczne W świecie instrumentów perkusyjnych

Adresat: nauczyciele różnych typów szkół oraz przedszkoli Treści: sposoby wykorzystania instrumentów perkusyjnych na zajęciach muzycznych w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

3 h WODN Zgierz Ewelina Bień, e.bien@get.edu.pl 30 zł 16 marca 2019 r., godz. 09.00 - 11.15, sala 310B
K.189 Warsztaty metodyczne Rozwój mowy dziecka w zabawie

Adresat: nauczyciele różnych typów szkół oraz przedszkoli Treści: zabawy i ćwiczenia poprawiające wyrazistość mowy dzieci

3 h WODN Zgierz Ewelina Bień, e.bien@get.edu.pl 30 zł 13 kwietnia 2019 r., godz. 09.00 - 11.15, sala 310B
K.190 Warsztaty metodyczne Praca z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w edukacji włączającej w świetle prawa oświatowego

Adresat: nauczyciele i wychowawcy przedszkoli i szkół wszystkich szczebli Treści: aktualny stan prawny w kształceniu specjalnym * przegląd zadań placówki w kontekście działań dostosowawczych * jak szukać aktualizacji prawa oświatowego?

3 h WODN Zgierz dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, d.podgorska-jachnik@get.edu.pl 30 zł 4 października 2018 r., godz. 16.00
K.191 Seminarium Seminarium sieci współpracy i samokształcenia „Praca z osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną”

Adresat: nauczyciele, wychowawcy i terapeuci pracujący z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, inne zainteresowane osoby Treści: tematy i dokładne daty spotkań ustalane przez uczestników sieci - sukcesywnie w bieżącej ofercie miesięcznej na stronie internetowej WODN

s25

4 h WODN Zgierz dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, d.podgorska-jachnik@get.edu.pl bezpłatne dla uczestników sieci, dla pozostałych - 30 zł 12 października 2018 r.,
K.192 Warsztaty metodyczne Od zabawy do uczenia się - pedagogiczne inspiracje

Adresat: nauczyciele przedszkola Treści: inspiracje metodyczne * praktyczne pomysły do wdrożenia w przedszkolu

3 h WODN Zgierz Anna Cain, a.cain@get.edu.pl, bezpłatne listopad 2018 r.
K.193 Warsztaty metodyczne Od zabawy do uczenia się - pedagogiczne inspiracje

Adresat: nauczyciele klas I - III Treści: inspiracje metodyczne * praktyczne pomysły do wdrożenia w klasach I - III

3 h WODN Zgierz Anna Cain, a.cain@get.edu.pl, bezpłatne listopad 2018 r.
K.196 Warsztaty metodyczne Zabawy integracyjne dla małych i dużych

Adresat: nauczyciele różnych typów szkół i przedszkoli, osoby zainteresowane Treści: ćwiczenia i zabawy pobudzające do twórczych rozwiązań oraz stwarzające uczestnikom możliwość rozwoju w atmosferze akceptacji i zaufania

3 h WODN Zgierz Ewelina Bień, e.bien@get.edu.pl 30 zł 27 października 2018 r., godz. 09.00 - 11.15, sala 310B
K.225 Warsztaty metodyczne "Wybuchowe dzieci" - jak radzić sobie z trudnymi emocjami u dzieci

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i wyxhowania przedszkolnego Treści: charaktrystyka, przyczyny i mechanizm zachowań wybuchowych u dzieci * diagnoza i rozwiązywanie problemów powodujących zachowania * Radzenie sobie w sytuacjach braku kontroli emocjonalnej u dzieci (metoda R. Greene)

3 h WODN Zgierz dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, d.podgorska-jachnik@get.edu.pl 30 zł 17 października 2018 r., godz. 16.00
K.276 Warsztaty metodyczne Czytelnictwo i formy jego popularyzacji

Adresat: poloniści, bibliotekarze, wszyscy zainteresowani promocją czytelnictwa Treści: wyniki badań dotyczących stanu czytelnictwa * czytanie jako twórcza forma spędzania czasu wolnego * sposoby promowania czytelnictwa wśród uczniów * wpływ czytania na rozwój intelektualny i emocjonalny człowieka * polskie i światowe kampanie promujące czytanie

2 h WODN Zgierz dr Alicja Matusz-Rżewska, a.matusz-rzewska@get.edu.pl 20 zł 10 października 2018 r., godz. 16.00, sala 311B
K.68 Warsztaty metodyczne Pourazowe stany zagrożenia życia u dzieci

Adresat: wszyscy zainteresowani

3 h WODN Zgierz dr Dariusz Zawadzki, d.zawadzki@get.edu.pl bezpłatne październik 2018 r.
K.167 Warsztaty metodyczne Udar mózgu - bo liczy się czas
Adresat: wszyscy zainteresowani

Program: definicja * przyczyny * objawy * postępowanie w warunkach przedszpitalnych * czas w udarze * profilaktyka

4 h WODN Zgierz dr Dariusz Zawadzki, d.zawadzki@get.edu.pl bezpłatne grudzień 2018 r.
K.3 Kurs doskonalący Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Adresat: wszyscy zainteresowani
Program: zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z z dnia 26 sierpnia 2009 r.w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Uprawnienia: Ukończenie kursu uprawnia do prowadzenia pierwszej pomocy w zakresie przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa. Aby nauczać całego przedmiotu wymagane są studia podyplomowe na kierunku Edukacja dla bezpieczeńśtwa.

30 h + Egzamin (całość - 1 miesiąc) WODN Zgierz dr Dariusz Zawadzki, d.zawadzki@get.edu.pl 400 zł listopad 2018 r.
K.124 Seminarium Przeciwdziałanie zażywaniu dopalaczy wśród dzieci i młodzieży

Adresat: wszyscy zainteresowani
Program:
Medyczne aspekty zażywania dopalaczy. * W czym uczniowie przechowują substancje psychoaktywne-prezentacja walizki narkotykowej. * Postępowanie nauczyciela w chwili ujawnienia substancji psychoaktywnych przy uczniu.

 

3 h WODN Zgierz dr Dariusz Zawadzki, d.zawadzki@get.edu.pl, mgr Sebastian Skrobisz, s.skrobisz@get.edu.pl, mł. asp. Robert Borowski (Komenda Policji) bezpłatne 11.12.2018r., godz. 17.00 - 19.45, sala 202 B