Numer
kursu
Forma
kształcenia
Temat Adresat Liczba
godz.
Miejsce
realizacji
Osoba
prowadząca
Koszt Rezerwacje
K.3 Kurs doskonalący Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

zainteresowani nauczyciele
 

30 h + Egzamin WODN Zgierz dr Dariusz Zawadzki, d.zawadzki@get.edu.pl 400 zł październik 2018 r.
K.9 Warsztaty metodyczne Pierwsza pomoc u niemowląt i dzieci

Treści: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa * Dziecko nieprzytomne - pozycja bezpieczna *  Zadławienia *  Postępowanie w stanach nagłych: duszność, gorączka, drgawki, zapalenie krtani, zapalenie nagłośni, oparzenia

3 h WODN Zgierz dr Dariusz Zawadzki, d.zawadzki@get.edu.pl bezpłatne 11 czerwca 2018 r., godz. 15.00, sala 203B
K.26 Warsztaty metodyczne O pierwotnych wersjach znanych baśni dla dzieci

Adresaci: nauczyciele języka polskiego wszystkich etapów edukacyjnych Treści: pierwotne wersje znanych baśni, * literacka, psychologiczna i antropologiczna interpretacja etapów edukacyjnych

2 h WODN Zgierz dr Alicja Matusz-Rżewska, a.matusz-rzewska@get.edu.pl 20 zł 9 maja 2018 r., godz. 16.00, sala 311B
K.27 Warsztaty metodyczne MOODLE - wstęp do nauczania metodą learningową

Treści: zapoznanie z istotą e-learningu, *  tworzenie własnych kursów, * zarządzanie materiałami na kursie, * informowanie uczestników kursu, * wstawianie prac uczniowskich

8 h WODN Zgierz dr Bronisław Matusz, b.matusz@get.edu.pl, tel. 694-405-056 30 zł 17 i 19 kwietnia 2018 r., godz.16.00 sala 206A
K.33 Warsztaty metodyczne Co można, a co trzeba wiedzieć o elektryczności. Zabawy z prądem na lekcjach techniki

Treści: co to jest prąd; * cechy prądu; * pomiary elektryczne; * sposoby łączenia odbiorników; * proste zestawy elektryczne i pomiary na ich elementach; * sprawdzanie sprawności rezystorów, kondensatorów, elementów półprzewodnikowych; * zajęcia z kartami pracy przy montażu zestawów elektrycznych i elektronicznych

8 h WODN Zgierz dr Bronisław Matusz, b.matusz@get.edu.pl, tel. 694-405-056 30 zł 24 i 26 kwietnia 2018 r., godz. 16.00 sala 305A
K.34 Warsztaty metodyczne Warsztat pracy młodego nauczyciela, czyli jak przygotować warsztat w nowym miejscu pracy przy uwzględnieniu nowej Podstawy programowej

Adresaci: młodzi nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Treści: Nowa Podstawa programowa w praktyce * Aktywizujące metody pracy Wypracowanie warsztatu młodego nauczyciela.

3 h WODN Zgierz Anna Sowińska, a.sowinska@get.edu.pl 35 zł 11 czerwca 2018 r.,
18 czerwca 2018 r.,
K.36 Warsztaty metodyczne Jestem bezpieczny - malowanki, rymowanki śpiewanki - rozmowy o emocjach

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Treści:  Nowa Podstawa programowa w praktyce  *  Warsztaty poruszające swoją tematyką aspekt zachowania w różnych sytuacjach, w  których może odnaleźć się dziecko. Na bazie pedagogiki zabawy zaprezentowane będą różne zabawy i pomoce dydaktyczne, które można w tym temacie wykorzystać.

3 h WODN Zgierz Anna Sowińska, a.sowinska@get.edu.pl 35 zł 7 maja 2018 r.,
K.46 Kurs doskonalący ABC programowania w Scratch-u - wizualny język programowania dla dzieci i młodzieży (cz.1)

Adresaci: Kurs głównie dla nauczycieli szkoły podstawowej (poziom klas IV-VI) Treści: zapoznanie z interfejsem Scratch-a; wybór i edycja duszków oraz tła; poznanie podstaw programowania, pisanie skryptów, wykonanie kilku przykładowych projektów.

8 h + 4 elearning WODN Zgierz dr Bronisław Matusz, b.matusz@get.edu.pl 30 zł 12 i 14 czerwca 2018 r. o godz. 16.00 sala 206A
K.59 Warsztaty metodyczne Zabawy z wełną - zabawy rytmiczno - muzyczne wykorzystujące materiały podstawowe jakim jest wełna

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz terapeuci

4 h WODN Zgierz Anna Sowińska, a.sowinska@get.edu.pl 35 zł 16 kwietnia 2018 r., godz. 16.00
23 kwietnia 2018 r.,
28 maja 2018 r.,
K.65 Seminarium Uczeń z Syndromem Nieadekwatnych Osiągnięć w szkole - przyczyny zjawiska, objawy, postępowanie

Adresaci: nauczyciele SP Treści: charakterystyka zjawiska Syndromu Nieadekwatnych Osiągnięć, * przyczyny i typy SNO, * czynniki podtrzymujące SNO, * terapia SNO

5 h WODN Zgierz Monika Kowalska-Wojtysiak, m.kowalska-wojtysiaki@get.edu.pl 40 zł 24 maja 2018 r., godz. 15.30
K.68 Warsztaty metodyczne Fakty i mity o inteligencji emocjonalnej

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele SP, pedagodzy i psycholodzy szkolni, zainteresowani nauczyciele Treści: warsztaty poświęcone zagadnieniu IE oraz sposobów kształtowania jej u dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym

 

6 h WODN Zgierz Monika Kowalska-Wojtysiak, m.kowalska-wojtysiak@get.edu.pl 50 zł 24 kwietnia 2018 r., godz. 15.30 - 20.00, zgłoszenia do 17 kwietnia 2018 r.
K.69 Warsztaty metodyczne Jak nauczyć dzieci ze spektrum autyzmu umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w grupie - skrzynka z narzędziami dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, zainteresowani nauczyciele Treści: założenia programu terapii SAZ dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (3 – 5 lat), * skrzynka z narzędziami do nauki umiejętności typu: naśladowanie, świadomość wzrokowo-przestrzenna, umiejętności związane z mową bierną i czynną, * samoobsługa

4 h WODN Zgierz Monika Kowalska-Wojtysiak, m.kowalska-wojtysiak@get.edu.pl 40 zł czerwiec 2018 r.
K.73 Warsztaty metodyczne Zajęcia terenowe na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej i przyrody

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przyrody, biologii, geografii Treści: propozycja zajęć przyrodniczych z uczniami w lesie i na łące

4 h Las Krogulec Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@get.edu.pl 20 zł 5 maja 2018 r.
K.84 Warsztaty metodyczne System wartości współczesnych nastolatków

Adresaci: poloniści, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele Treści: charakterystyka rzeczywistości postmodernistycznej jako środowiska życia dzieci i młodzieży, * kultura popularna jako czynnik kształtujący tożsamość oraz wartości dzieci i młodzieży, *  wpływ mediów na kształtowanie systemu wartości dzieci i młodzieży, * współczesne modele tożsamości (kultura klikania, kultura instant, kultura infantylizacji, seksualizacja dzieciństwa, zjawisko tożsamości nadanej, przymus konsumowania)

2 h WODN Zgierz dr Alicja Matusz-Rżewska, a.matusz-rzewska@get.edu.pl 20 zł 28 marca 2018 r., godz. 16.00, sala 311B
16 maja 2018 r., godz. 16.00, sala 311B
K.85 Warsztaty metodyczne Wiedźmy, czarownice, szeptunki w różnych tekstach kultury

Adresaci: nauczyciele języka polskiego wszystkich etapów edukacyjnych, Treści: wiedźmy, czarownice i szeptunki w różnych tekstach kultury, * historyczne uwarunkowania opresji  kulturowej kobiet

2 h WODN Zgierz dr Alicja Matusz-Rżewska, a.matusz-rzewska@get.edu.pl 20 zł 4 kwietnia 2018 r., godz. 16.00, sala 311B
K.88 Warsztaty metodyczne O błędach językowych nie tylko dla polonistów (trzy części po dwie godziny)

Adresaci: poloniści, zainteresowani nauczyciele, Treść: charakterystyka najpopularniejszych i mniej popularnych błędów językowych (fleksyjnych, frazeologicznych, składniowych, leksykalnych i innych)

6 h (3 x 2 h) WODN Zgierz dr Alicja Matusz-Rżewska, a.matusz-rzewska@get.edu.pl 45 zł - całość I spotkanie - 11 kwietnia 2018 r., II spotkanie - 18 kwietnia 2018 r., III spotkanie - 25 kwietnia 2018 r., godz. 16.00
K.96 Seminarium Seminarium sieci współpracy i samokształcenia „Praca z osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną”

Adresaci: nauczyciele, wychowawcy i terapeuci pracujący z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną Treści: treści do ustalenia z uczestnikami sieci

s3

 

4 h WODN Zgierz dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, d.podgorska-jachnik@get.edu.pl bezpłatne maj 2018 r.
K.101 Warsztaty metodyczne Prowadzenie chóru szkolnego

Adresaci: nauczyciele muzyki i chóru Treści: zapoznanie z podstawowymi metodami pracy w zespole wokalnym, * praca nad zbiorową emisją głosu właściwą dla brzmienia chóru,* wprowadzenie podstawowych zasad techniki dyrygowania w celu przygotowania nauczyciela do pracy z zespołem, * zapoznanie z zasadami doboru repertuaru w chórach szkolnych, * zapoznanie z zasadami organizacji pracy w chórze (począwszy od prób wprowadzających do generalnych, na występach skończywszy)

chor1

3 h WODN Zgierz Ewelina Bień, e.bien@get.edu.pl 30 zł 28 marca 2018 r.
K.106 Warsztaty metodyczne Muzykoterapia na zajęciach z dziećmi

Adresaci:  nauczyciele różnych typów szkół oraz przedszkoli Treści: działania łączące muzykę z ruchem, słowem, gestem, tańcem, rysowaniem, pisaniem i dotykiem, słuchanie muzyki kształtującej wrażliwość, wyobraźnię i twórcze myślenie, * zabawy oparte na swobodnej improwizacji

3 h WODN Zgierz Ewelina Bień, e.bien@get.edu.pl 30 zł 16 maja 2018 r.
K.107 Warsztaty metodyczne Kształcenie głosu nauczyciela na zajęciach chóru

Adresaci: nauczyciele różnych typów szkół i przedszkoli oraz osoby zainteresowane Treści: Rozwój zdolności wokalnych - ćwiczenia prawidłowego oddechu, swobodnego wydobycia dźwięku, pełnego brzmienia głosu i właściwej artykulacji, * integracja środowiska nauczycielskiego, dzielenie się doświadczeniem i nawiązywanie nowych kontaktów, *  twórcze doskonalenie poprzez artystyczne opracowanie  pieśni i piosenek z uwzględnieniem tempa, dynamiki, środków artykulacyjnych, tekstu

chor1 

3 h w tygodniu WODN Zgierz Ewelina Bień, e.bien@get.edu.pl bezpłatne 3 godz. w tygodniu, każdy piątek od 17.00 - 19.15
K.125 Seminarium Sztuka stawiania pytań na lekcjach matematyki

Adresaci: zainteresowani nauczyciele szkół i przedszkoli Treści: rodzaje pytań stawianych przez nauczyciela oraz przez uczniów, *  pytania kluczowe w ocenianiu kształtującym, *  dobór pytań do założonych celów lekcji

5 h WODN Zgerz Dorota Kraska, d.kraska@get.edu.pl bezpłatne kwiecień 2018 r.
K.134 Warsztaty metodyczne Identyfikacja i rozwój zdolności twórczych uczniów

Adresaci: nauczyciele przedszkoli, nauczyciele SP, szkół średnich, nauczyciele prowadzący terapię zajęciową i socjoterapię, pedagodzy i psycholodzy szkolni Treści: identyfikacja zdolności twórczych, * charakterystyka rodzajów twórczości, * omówienie narzędzi służących identyfikacji i ocenie kreatywnego myślenia, * poznanie ćwiczeń i strategii usprawniających twórcze działania, * charakterystyka zasad rozwoju kreatywności

6 h WODN Zgierz Monika Kowalska - Wojtysiak, m.kowalska-wojtysiak@get.edu.pl 30 zł 26 kwietnia 2018 r., godz. 15.30, zapisy do 18 kwietnia 2018 r.
K.145 Warsztaty metodyczne Praca z uczniem z FASD (płodowy syndrom alkoholowy) na terenie szkoły

Adresaci: zainteresowani nauczyciele, Treści: charakterystyka zespołu FASD, * fakty i mity o FASD, * strategie pracy z uczniami z FASD

4 h WODN Zgierz Monika Kowalska-Wojtysiak, m.kowalska-wojtysiak@get.edu.pl 30 zł 10 kwietnia 2018 r., godz. 15.30, zapisy do 29 marca 2018 r.
K.150 Warsztaty metodyczne Mutyzm - autyzm - afazja. Zaburzenia komunikacji uczniów i strategie pomocowe w szkole i przedszkolu

Adresaci: nauczyciele i wychowawcy przedszkoli i szkół wszystkich szczebli Treści: charakterystyka różnicowa mutyzmu, autyzmu i afazji i wynikających z nich zaburzeń komunikacji, * diagnoza SPE i możliwości wspierania ucznia w warunkach placówki edukacyjnej

 

3 h WODN Zgierz dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, d.podgorska-jachnik@get.edu.pl 30 zł 26 kwietnia 2018 r., godz. 16.30
K.152 Kurs kwalifikacyjny Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Uczestnikami mogą być osoby, które: mają ukończone 18 lat, posiadają wykształcenie co najmniej średnie posiadają warunki zdrowotne pozwalające pełnić rolę wychowawcy, są niekarane posiadają predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą, studenci kierunków pedagogicznych zainteresowani nauczyciele, trenerzy, instruktorzy sportu. Kurs nadaje kwalifikacje wychowawcy wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

36 h WODN Zgierz Rafał Ryszelewski, r.ryszelewski@get.edu.pl, 130 zł - całość II spotkanie - 28 marca 2018 r., godz. 16.30, sala 305A
K.154 Warsztaty metodyczne Nauczyciel wobec seksualności i związanych z nią zachowań problemowych ucznia

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i wychowania przedszkolnego Treści: prawidłowości rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży - norma rozwojowa a odchylenie od normy, * potrzeby i możliwości interwencji i wsparcia dziecka w przypadku zachowań problemowych

 

3 h WODN Zgierz dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, d.podgorska-jachnik@get.edu.pl 30 zł 19 kwietnia 2018 r., godz. 16.30
K.157 Kurs doskonalący Kurs kierownika wycieczek szkolnych

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek  Przydatne linki:  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) z załącznikami  *  Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1629)  

10 h WODN Zgierz Rafał Ryszelewski, r.ryszelewski@get.edu.pl, dr Dariusz Zawadzki, d.zawadzki@get.edu.pl 100 zł - całość I spotkanie - 28 marca 2018 r., godz. 16.30
K.167 Warsztaty metodyczne Udar mózgu - bo liczy się czas 3 h WODN Zgierz dr Dariusz Zawadzki, d.zawadzki@get.edu.pl bezpłatne 10 maja 2018 r., godz. 16.00, sala 203B
K.169 Warsztaty metodyczne Wsparcie dziecka z doświadczeniami traumy

Adresaci: nauczyciele i wychowawcy przedszkoli i szkół wszelkich szczebli Treści: pojęcie i charaktrystyka kryzysu emocjponalnego - traumy - stresu pourazowego (PTSD) * ich przyczyny u dzieci oraz skutki emocjonalne * trauma i kryzys emocjonalny a SPE * rola szkoły w diagnozie i wsparciu

3 h WODN Zgierz dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, d.podgorska-jachnik@get.edu.pl 30 zł 12 kwietnia 2018 r., godz. 16.30
K.197 Konferencja Konferencja nauczycieli techniki i informatyki w związku z wdrożeniem nowej podstawy programowej

Adresaci: nauczyciele techniki, informatyki Treści: zgodnie z programem konferencji

konferencjaBn

4 h WODN Zgierz dr Bronisław Matusz, d.matusz@get.edu.pl bezpłatne 25 maja 2018 r. godz. 14.00
K.240 Warsztaty metodyczne Mowa i jej wpływ na rozwój dziecka

Adresaci:  nauczyciele różnych typów szkół oraz przedszkoli  Treści: zabawy i ćwiczenia artykulacyjne poprawiające wyrazistość mowy dzieci, * rozwijanie wyobraźni, ekspresji i zdolności improwizacji w celu swobodnego wydobycia głosu, * śpiewanie ćwiczeń emisyjnych opartych na elementach dźwiękonaśladowczych i prostych melodiach, * recytowanie tekstów i śpiewanie piosenek, * techniki relaksu i odblokowania napięć

3 h WODN Zgierz Ewelina Bień, e.bien@get.edu.pl 30 zł 25 kwietnia 2018 r.
K.260 Warsztaty metodyczne Asertywność w pigułce. Jak być asertywnym i jak uczyć dzieci asertywności?

Adresaci: nauczyciele i wychowawcy przedszkoli i szkół wszystkich szczebli Treści: czym jest asertywność? * identyfikacja zachowań asertywnych i nieasertywnych * asertywność nauczyciela i asertywność ucznia * budowanie komunikatów asertywnych * propozycje zajęć dla uczniów

 

3 h WODN Zgierz dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, d.podgorska-jachnik@get.edu.pl 30 zł 28 marca 2018 r., godz. 16.30
K.296 Warsztaty metodyczne ABC programowania w programie Scratch JUNIOR - wizualny język programowania dla dzieci (cz.1)
Treści: zapoznanie z interfejsem programu, duszki i sceny, tworzenie prostych animacji, praca metodą projektu - prosta inscenizacja bajki
8 h + 4h e-learning WODN Zgierz dr Bronisław Matusz, b.matusz@get.edu.pl, tel. 694-405-056 30 zł 5 i 7 czerwca 2018 r. godz. 16.00 (sala 208A)
K.300 Warsztaty metodyczne Moja placówka w obiektywie, czyli tworzymy fotokronikę. Wykonywanie zdjęć w ministudio, pomieszczeniach i w plenerze. Obróbka zdjęć w Corel Paint Shop Pro

Treści: wykonywanie zdjęć w sali i w terenie; praca z ministudio; obsługa sprzętu foto; zalecane ustawienia; zasady dobrej fotografii; obróbka zdjęć w Corel Paint Shop Pro; przygotowanie prezentacji zdjęć

8 h WODN Zgierz dr Bronisław Matusz, b.matusz@get.edu.pl, tel. 694-405-056 30 zł 3 i 5 kwietnia 2018 r., godz. 16.00 sala 206A
K.329 Warsztaty metodyczne Grafomotoryka poza granicami - czyli jak zachęcić dziecko do myślenia matematycznego

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej  Treści: Nowa Podstawa programowa w praktyce  *  Warsztat przygotowujący dziecko do pisania oraz pobudzający do myślenia logicznego z wykorzystaniem podstawowych materiałów

3 h WODN Zgierz Anna Sowińska, a.sowinska@get.edu.pl 35 zł 9 kwietnia 2018 r., - lista zamknięta
K.345 Warsztaty metodyczne Plakat edukacyjny

Adresaci: zainteresowani nauczyciele na wszystkich poziomach nauczania Treści: praca nad świadomym i efektywnym kształtowaniem przekazu wizualnego

4 h WODN Zgierz dr Cezary Marasiński c.marasinski@get.edu.pl 20 zł kwiecień 2018 r.
K.381 Warsztaty metodyczne Inspirowane folklorem - proste tańce i zabawy integracyjne w polskiej muzyce ludowej

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Treści: Nowa Podstawa programowa w praktyce *  Warsztaty zapoznające z dorobkiem polskiej kultury, pokazujący, w jaki sposób rozwijać inteligencję ruchową u dzieci

3 h WODN Zgierz Anna Sowińska, a.sowinska@get.edu.pl 35 zł 14 maja 2018 r.,
K.389 Warsztaty metodyczne Tworzenie instrumentów muzycznych z surowców wtórnych i wykorzystanie ich na zajęciach artystycznych

Adresaci: nauczyciele różnych typów szkół oraz przedszkoli Treści: refleksja nad relacją formy, tworzywa i funkcji instrumentu, * rozwój kreatywności poprzez wykorzystanie surowców wtórnych do budowy instrumentów, * tworzenie akompaniamentu do wybranych piosenek, * improwizowanie rytmów, melodii do wybranych tekstów literackich

5 h WODN Zgierz Ewelina Bień, e.bien@get.edu.pl dr Cezary Marasiński, c.marasinski@get.edu.pl 30 zł 11 kwietnia 2018 r.