Numer
kursu
Forma
kształcenia
Temat Adresat Liczba
godz.
Miejsce
realizacji
Osoba
prowadząca
Koszt Rezerwacje
K.90 Warsztaty metodyczne Poza lekcjami – zajęcia z dziećmi z Ukrainy – warsztaty dla nauczycieli z wielkim sercem

Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej i wszyscy zainteresowani pomocą dla dzieci nauczyciele.

W soboty i niedziele mamy możliwość poznania potrzeb i zainteresowań dzieci z Ukrainy, oraz nabycie doświadczeń w ich edukacji szkolnej i pozaszkolnej. Zapraszamy wszystkich chętnych do samorozwoju i pomocy naszym sąsiadom w tym trudnym czasie.

 

5 WODN Piotr Kowalczyk, bezpłatne 4 czerwca 2022 10.00-14.00
5 czerwca 2022 10.00-14.00
11 czerwca 2022 10.00-14.00
12 czerwca 2022 10.00-14.00
18 czerwca 2022 10.00-14.00
19 czerwca 2022 10.00-14.00
K.778 Warsztaty metodyczne Ćwiczenia korekcyjne i kompensacyjne dla dzieci z wadami kończyn dolnych

Warsztaty dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz nauczania wczesnoszkolnego. Zestawy ćwiczeń i. zabawy stosowane dla prawidłowego rozwoju stóp i kolan. (Płaskostopie, stopy płasko-koślawe, kolana koślawe). 

2 WODN Sebastian Skrobisz 20 6 czerwca 2022 r. godz.18.00
K.701 Warsztaty metodyczne Trening skutecznej i przyjaznej komunikacji. 3 Online mgr Joanna Sędzicka, dr Dariusz Zawadzki 30 zł.
K.702 Warsztaty metodyczne Współczesne uzależnienia dzieci i młodzieży.

Zainteresowani nauczyciele.

3 WODN mgr Joanna Sędzicka, dr Dariusz Zawadzki 30 zł.
K.703 Warsztaty metodyczne Cyberprzemoc - mechanizm powstawania zjawiska i ochrona przed nim.

Zainteresowani nauczyciele.

3 WODN mgr Joanna Sędzicka, dr Dariusz Zawadzki 30 zł. 20.09.2022r.
K.704 Warsztaty metodyczne Uzależnienia - czym są i skąd się biorą ?

Zainteresowani nauczyciele.

3 WODN mgr Joanna Sędzicka, dr Dariusz Zawadzki 30 zł.
K.705 Warsztaty metodyczne Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży.

Zainteresowani nauczyciele.

3 Online mgr Joanna Sędzicka, dr Dariusz Zawadzki 30 zł. 04.10.2022r.
K.706 Warsztaty metodyczne Przemoc domowa, cechy dziecka krzywdzonego. 3 Online mgr Joanna Sędzicka, dr Dariusz Zawadzki 30 zł. 11.09.2022r.
K.708 Warsztaty metodyczne W sieci uzależnień - współczesne uzależnienia dzieci i młodzieży. 3 WODN mgr Joanna Sędzicka, dr Dariusz Zawadzki 30 zł.
K.415 Warsztaty metodyczne Różnorodność jest wśród nas – edukacja międzykulturowa i antydyskryminacyjna

Nauczyciele wszystkich etapów kształcenia

  • wprowadzenie do problematyki nierówności i dyskryminacji ze względu na kolor skóry, rasę czy narodowość
  • relacje nauczyciela i szkoły z uczniem uchodźczym
4 WODN w Zgierzu Sebastian Skrobisz 20 pln 25 kwietnia 2022 r., godz. 16.00
K.2022 Warsztaty metodyczne Tańce integracyjne i zabawy ruchowe na kolonie i wycieczki

Nauczyciele

3 Wodn w Zgierzu Ewelina Bień 30 zł 15.06.2022 godz. 16.00
K.10 Kurs doskonalący Podstawy języka ukraińskiego dla nauczycieli 80 WODN w Zgierzu + online Lektor języka ukraińskiego bezpłatnie 19.03.2022 r. godz. 9.00 - pierwsze spotkanie / Rekrutacja zakończona
Lista rezerwowa - kurs Podstawy języka ukraińskiego dla nauczycieli
K.11 Kurs doskonalący Kurs języka ukraińskiego dla nauczycieli 80 godz. Wodn w Zgierzu lektorzy języka ukraińskiego bezpłatnie Rozpoczęcie - poinformujemy Państwa o dacie rozpoczęcia kursu
K.61 Warsztaty metodyczne Wykorzystanie grafiki Ebru w trakcie zajęć dydaktycznych

Adresat: zainteresowani nauczyciele (którzy uczestniczą w modelowych zajęciach wraz z grupą uczniów/wychowanków

5 h WODN w Zgierzu dr Cezary Marasiński, c.marasinski@get.edu.pl do uzgodnienia 4 lipca 2022 godz, 11:30 s.205b
K.66 Warsztaty metodyczne Mała motoryka śródlekcyjna kluczem do efektywności umysłowej

Adresat: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia, nauczyciele wychowania fizycznego Treści: metodyka ćwiczeń o charakterze koordynacyjnym z wykorzystaniem woreczków i taśm * ćwiczenia pobudzające organizm i jego funkcje wegetatywne

3 h WODN Zgierz Sebastian Skrobisz, s.skrobisz@get.edu.pl 20 pln 11 marca 2020, godz. 17.00
23 maja 2022 r. godz.18.00
K.67 Warsztaty metodyczne Zumba jako forma aktywności fizycznej na lekcji wychowania fizycznego

Adresat: nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego Treści: metodyczne podstawy nauczania zumby fitness

2 h WODN Zgierz Sebastian Skrobisz, s.skrobisz@get.edu.pl, prowadząca: Ewa Biernat (trenerka fitness, certyfikowana instruktorka, nauczycielka wychowania fizycznego) 20 zł 1 grudnia 2021 r. godz.18.00
20.04.2022 r. godz.18.00
K.70 Warsztat metodyczny online Escape Room - metoda na atrakcyjne zajęcia języka angielskiego

Zainteresowanie nauczyciele języka angielskiego

3 h platforma Teams mgr Małgorzata Figura m.figura@lodzkie.edu.pl 30 zł 24.05.22 r. godz. 16:00
K.2006 Warsztaty metodyczne Rozwijanie kreatywności ucznia zdolnego.

zainteresowani nauczyciele 

5 WODN Zgierz mgr Iwona Trojak-Wojtczak, mgr Dorota Kraska, mgr Małgorzata Wójcik bezpłatne 19.05.2022 r. godz.15
K.107 Seminarium Kształcenie głosu i słuchu nauczyciela w śpiewie wielogłosowym

Adresat: nauczyciele różnych typów szkół i przedszkoli oraz osoby zainteresowane Treści: rozwijanie predyspozycji głosowych poprzez ćwiczenia wokalne i piosenki.

 

każdy wtorek godz.17.00 WODN Zgierz Ewelina Bień, e.bien@lodzkie.edu.pl bezpłatne każdy wtorek 17.00
K.115 Warsztaty metodyczne Piosenki na koniec roku szkolnego

Adresaci: nauczyciele różnych typów szkół oraz przedszkoli Treści: rozwijanie umiejętności wykorzystania różnorodnych środków artystycznych w inscenizacji przestrzenno-ruchowej piosenki,* zabawy łączące dźwięk, gest, ruch i słowo - działania w oparciu o wybraną piosenkę, * wykorzystanie instrumentów perkusyjnych na zajęciach z dziećmi

3 h WODN Zgierz Ewelina Bień, e.bien@get.edu.pl 30 zł 11.05.2022 godz. 16.00
K.136 Warsztaty metodyczne Kiedy matematyka jest problemem. Różne oblicza trudności w uczeniu się matematyki – dysleksja a dyskalkulia

Adresaci: nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół 

5 WODN Zgierz Dorota Kraska, d,kraska@lodzkie.edu.pl Joanna Sędzicka bezpłatnie 26.04.2022, godz. 16.00
K.142 Kurs doskonalący Awans zawodowy

nauczyciele kończący staż na kolejny stopień awansu zawodowego

20 h WODN Zgierz Dorota Kraska d.kraska@lodzkie.edu.pl 50 zł pierwsze spotkanie 17.03.2022, godz. 16.00
K.151 Kurs kwalifikacyjny Kurs kierowników wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Adresat: osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnień kierownika wypoczynku dla dziei i młodzieży Treści: wynikające z przepisów w zakresie turystyki i wypoczynku

10 h + 2 h egzamin WODN Zgierz mgr Rafał Ryszelewski r.ryszelewski@lodzkie.edu.pl 80 zł 14.06.2022 godz. 16.30 (I zajęcia)
K.152 Kurs doskonalący Kurs wychowawców wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Adresat: osoby  zainteresowane uzyskaniem uprawnień wychowawcy wypoczynku dla dzieci i młodzieży Treści: wynikające z przepisów w zakresie turystyki i wypoczynku. Kurs nadaje kwalifikacje wychowawcy wypoczynku dla dzieci i młodzieży

36h+ 2h egzamin WODN Zgierz Rafał Ryszelewski e-mail: r.ryszelewski@lodzkie.edu.pl 130 zł - całość 23.08.2022 godz. 16.30
K.162 Warsztaty metodyczne Wypalenie zawodowe czyli jak traktować pracę w szkole jako przyjemność

Adresat: wszyscy zainteresowani Treści: gdzie jestem dziś? * jaką mam satysfakcję z wykonywanej pracy? * symptomy wypalenia zawodowego * "gaszenie pożaru" - jak rodzić sobie kiedy mam już dość * jak motywować samego siebie do pracy w szkole * jak polubić jeszcze bardziej to, co robię? * techniki radzenia sobie ze stresem * relaksacja

3 h WODN Zgierz Dariusz Nowak 30 zł 6 marca 2019 r., godz. 16.00
29.06.2022
K.163 Warsztaty metodyczne Rozwiązywanie konfliktów poprzez mediacje szkolne

Treści: mini wykłady wprowadzające, symulacje mediacji (realizowane w oparciu o rzeczywiste sytuacje konfliktowe występujące w szkołach)

ferieBTkat

3 h WODN Zgierz Dariusz Nowak, d.nowak@get.edu.pl 30 29 stycznia 2018 r., godz. 15.30
15.06.2022
K.217 Warsztaty metodyczne Uczeń z trudnościami w uczeniu się na lekcji języka obcego

Zainteresowani nauczyciele

3 h WODN Małgorzata Figura 30 zł 26.04.22 r. godz. 16:00
K.220 Warsztaty metodyczne Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu języków obcych.

Zainteresowanie nauczyciel

3 h WODN Małgorzata Figura 30 zł./os 17.05.22 r. godz. 16:00
K.223 Warsztaty metodyczne Elementy gimnastyki korekcyjnej - gry i zabawy korekcyjne na zajęciach WF

Treści: praktyczne warsztaty w sali gimnastycznej dla nauczycieli wychowania fizycznego, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

2 h WODN Zgierz mgr Sebastian Skrobisz, s.skrobisz@get.edu.pl 20 11 kwietnia 2022 r. godz.18.00
K.308 Warsztaty metodyczne Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem /edukacja wczesnoszkolna/.

Zaintersowani nauczyciele

3 Wodn w Zgierzu mgr Małgorzata Wójcik 30
K.327 Kurs kwalifikacyjny Kurs pedagogiczny instruktora praktycznej nauki zawodu

Osoby zainteresowane wykonywaniem zadań instruktora praktycznej nauki zawodu

48 WODN w Zgierzu mgr Rafał Ryszelewski e-mail: r.ryszelewski@lodzkie.edu.pl 420 zł. 30.08.2022 godz. 16.30 (I zajęcia)
K.424 Warsztaty metodyczne Grywalizacja - tworzenie i wykorzystanie gier w edukacji.

Zainteresowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

3h WODN Zgierz/ MS Teams Małgorzata Wójcik 30 10.02.2022r; godz.15:00
K.430 Konsultacje zbiorowe Trening umiejętności społecznych w praktyce.

Nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy pracujący w szkołach i przedszkolach

2 Wodn w Zgierzu mgr Małgorzata Komorowska bezpłatne 05.05.2022 r. godz.16.00
K.431 Warsztaty metodyczne Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole - organizowanie i realizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy pracujący w szkołach i przedszkolach

3 Wodn w Zgierzu Małgorzata Komorowska 30 zł. 09.06.2022 g. 17
K.434 Warsztaty metodyczne Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dziecka

nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy pracujący w szkołach (w klasach młodszych) i przedszkolach

3 on-line TEAMS mgr Małgorzata Komorowska 30 zł. 10.02.2022 g. 17
02.06.2022 g. 17
K.436 Warsztaty metodyczne Sensoterapia – nowe i starsze zabawy angażujące zmysły

Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy pracujący z dziećmi z zaburzeniami w obszarze integracji sensorycznej.

3 WODN Zgierz Małgorzata Komorowska 30 zł. 19.05.2022 g. 17
K.439 Warsztaty metodyczne Prowadzenie chóru w szkole 3 Wodn w Zgierzu mgr Ewelina Bień 30 zł. 08.06.2022 godz. 16.00
K.441 Warsztaty metodyczne Głos w mowie i w śpiewie 3 Wodn w Zgierzu mgr Ewelina Bień 30 zł. 07.05.2022 godz. 9.00
K.448 Warsztaty metodyczne Kodowanie na dywanie i na stoliku

nauczyciele wychowania przedszkolnego

5 Wodn w Zgierzu Dorota Kraska d.kraska@lodzkie.edu.pl bezpłatnie 21.04.2022, godz. 16.00
K.467 Kurs doskonalący Trening umiejętności społecznych

Nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy pracujący z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu lub trudnościami w komunikowaniu się

10 WODN Zgierz Konsultant Małgorzata Komorowska 100 zł 31.03.2022 g. 17; 07.04.2022 g. 17; 21.04.2022 g. 17
K.495 Warsztat metodyczny online Grafika wektorowa dla każdego, czyli szablony, pudełka, obrazki konturowe i inne linearne wzory

Treści: Jak wykonać na komputerze precyzyjne szablony, sylwety, siatki brył, znaki, obrazki do kolorowania; jak określić konturem obiekty ze zdjęć, wykorzystując darmowe, powszechnie dostępne oprogramowanie. Linearne wzory w formie plików, można drukować w dowolnej wielkości lub udostępniać uczniom w formie cyfrowej przez sieć. 
Adresat: nauczyciele

4 MS Teams dr Cezary Marasiński c.marasinski@get.edu.pl 20 zł. 1 kwietnia 2022; godz. 17:00
K.504 Warsztaty metodyczne Letnie inspiracje muzyczne

Nauczyciele

3 h WODN Zgierz Marta Bołdowska, Ewelina Bień, e.bien@lodzkie.edu.pl 30 zł 21.05.2022 godz. 9.00
K.507 Warsztat metodyczny online Monitorowanie postępów w nauczaniu języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym.

Nauczyciele uczestniczący w projekcie "Łódzkie Dwujęzyczne".

3 h on-line mgr Iwona Trojak-Wojtczak, mgr Małgorzata Figura bezpłatne 10.02.2022 r. godz. 18.00
22.03.2022 r.
K.509 Warsztaty metodyczne Storytelling jako metoda nauczania języka obcego najmłodszych uczniów.

Zainteresowani nauczyciele 

3 h Wodn Zgierz mgr Małgorzata Figura m.figura@lodzkie.edu.pl 30 zł 22.02.2022 r. godz. 16:00
K.535 Warsztaty metodyczne "Bawi się, czy udaje zabawę?" - anatomia zabawy pod kątem terapii i diagnozy dzieci autystycznych

TREŚCI: Ograniczone możliwości udziału w zabawie są jednym z zasadniczych kryteriów w orzekania autyzmu. Jednocześnie zabawa stanowi wielką szansę terapeutyczną dla dziecka z autyzmem. Zabawa wyzwala samorzutną aktywność, uczy współdziałannia i rozumienia innych, często prowadzi do żartu i śmiechu, równoważy koncentrację i rozpraszanie uwagi. Dlatego warto spróbować wejrzeć w istotę zabawy z różnych perspektyw, aby rozpoznać jej przejawy tam, gdzie bywają całkowicie odmienne od potocznego rozumienia fenomenu i wesprzeć dziecko z SPE w rozwoju. 

Adresat: pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
nauczyciele: wpsierający, przedszkola, klas I-III, plastyki, w-f, świetlicy i bilblioteki

4 WODN w Zgierzu dr Cezary Marasiński, c.marasiński@lodzkie.edu.pl 30 1 grudnia 2021; godz. 15:30, s.205b
K.537 Kurs e-learningowy Rozmowy o muzyce na lekcjach plastyki

Nauczyciele plastyki

Wieloraka twórczość muzyczna splata się ze sztukami wizualnymi. Dzieje się tak zarówno w ogólnoświatowej kulturze jak i w naszych podręcznikach do plastyki. Muzyka może być okazją, by uświadamiając sobie pewne "organiczne" związki, uczeń otworzył się na nowe obszary. Np. jeśli w podręczniku pojawia się nazwisko "Andy Warhol", dlaczego nie wypisać na tablicy wszystkich gwiazd muzyki pop, z którymi współpracował. Podręcznik nie zawiera tej informacji! 

4 MS Teams dr Cezary Marasiński, c.marasinski@lodzkie.edu.pl 20 zł. 22 lutego 2022, godzina 10:00
K.539 Warsztat metodyczny online Poznawczy aspekt w działaniach plastycznych dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi

Adresat: wszyscy nauczyciele pracujący z ucziami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, nauczyciele plastyki

Zajęcia są poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, czego spoza dziedziny plastyki można nauczyć się podejmując działania plastyczne. 

Twórczość plastyczna, oprócz zmysłu piękn,a wymaga odwołania się do wielorakiej wiedzy, np. z zakresu logiki fizyki, matematyki, biologii, astronomii, anatomii, geografi... wymaga nie tylko zręcznej ręki i bystrgo oka, ale również sprawnego języka, słowa!.  Aby efektownie przedstawić świat w dziele plastycznym, należy najpierw wiele się o nim dowiedzieć, zrozumieć, przeżyć. Nawet najmłodsi artyści pragną przedstawić swój świat, w sposób przejmujący, przekonujący, "żywy". Dlatego aktywność plastyczna jest okazją do przyswajania przez dzieci interdyscyplinarnej wiedzy i róznorodnych umiejętności. Co więcej, sztuka angażuje uczuciowo, a treści, które docirają do uczniów w stanie pozytywnego afektu mogą być trwale zapamiętane (przeżyte!). Jeśli podejmowanie aktywności plastcznej stanowi mocną stronę (zasób) dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, należy to wykorzystać w najszerszym zakresie! 

4 CREWŁ w Zgierzu dr Cezary Marasiński, c.marasinski@lodzkie.edu.pl bezpłatne (I edycja) 27 kwietnia 2022, godz. 16:00, s. 205b Teams
K.583 Warsztaty metodyczne Muzyka na lekcjach języka polskiego

Omówienie sposobów wzbogacania lekcji języka polskiego tekstami muzycznymi. Tworzenie kreatywnych zajęć umożliwiających głębszą analizę dzieła literackiego i aktywizację uczniów oraz stwarzających okazję do kształtowania u uczniów wrażliwości estetycznej.

3 WODN Anna Urbanek 30 zł 17.03.2022 r., godz.16.00
K.584 Seminarium Nowa matura z języka polskiego w 2023 roku

Celem spotkania jest zaprezentowanie oficjalnego stanowiska Komisji w sprawie Nowej Formuły Egzaminu Maturalnego.

Zostaną omówione zagadnienia, które nauczyciele języka polskiego – podczas spotkań z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi oraz w prekonsultacjach wymagań egzaminacyjnych – zgłaszali jako problematyczne bądź wymagające bardziej szczegółowego wyjaśnienia.

2 WODN Anna Urbanek bezpłatne 28.03.2022 r., godz. 16.00
K.586 Warsztaty metodyczne CANVA - aplikacja dla każdego nauczyciela

Obsługa aplikacji i wykorzystanie jej do przygotowania plakatów, map myśli, dyplomów, zaproszeń, kart pracy, prezentacji mulimedialnych.

4 WODN Anna Urbanek 30 zł
K.587 Seminarium Nowa matura z języka polskiego czyli narzędziownik polonisty

Wspólne sprawdzanie prac maturalnych według nowych kryteriów. Podzielenie się dobrymi praktykami w zakresie przygotowywania uczniów do egzaminu maturalnego z języka polskiego. Tworzenie narzędziownika polonisty, który pomoże skutecznie przygotować uczniów do matury.

3 WODN Anna Urbanek bezpłatne 25.04.2022 r., godz.16.00
09.05.2022 r., godz.16.00
K.588 Warsztaty metodyczne Efektywne nauczanie z wykorzystaniem techniki plakatu

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych i przyrodniczych, którym zależy na przybliżeniu uczniom trudnych zagadnień dzięki ich wizualizacji oraz wykorzystaniu metod aktywizujących, takich jak: mapa myśli, dywaniki pomysłów, piramida priorytetów, graffiti, metaplan itp.

3 WODN Anna Urbanek 30 5.05.2022 r.
K.589 Warsztaty metodyczne Metody aktywizujące w szkolnej praktyce

Tworzenie ciekawych lekcji, które zachęcą uczniów do większej aktywności i umożliwią lepsze przyswajanie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności potrzebnych do pracy w grupie i cyfrowym świecie. Aktywizowanie uczniów na lekcjach z wykorzystaniem metod: grywalizacji, odwróconej klasy, stacji zadaniowych, puzzli, portfolio itp. 

3 WODN Anna Urbanek 30 16.05.2022 r.
K.590 Warsztat metodyczny online Narzędzia TIK i e-zasoby w praktyce nauczyciela

Nauczyciele zainteresowani wykorzystaniem w swojej pracy narzędzi TIK oraz e-zasobów.

3 WODN Anna Urbanek 30 2.06.2022 r.
29.08.2022 r., godz. 11.00
K.610 Warsztaty metodyczne Woda - cud natury

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych wszystkich etapów nauczania

4 WODN Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@lodzkie.edu.pl 30
K.623 Warsztat metodyczny online Wykorzystanie ZPE na lekcjach przedmiotów przyrodniczych

 Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych wszystkich etapów edukacji.

Wzbogacanie (lub konstruowanie) lekcji przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem zasobów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

6 Platforma GOOGLE (MEET) Piotr Kowalczyk p.kowalczyk@lodzkie.edu.pl 40 zł 23, 25 VIII 2022 16.00-18.30
K.629 Kurs kwalifikacyjny Kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie

Kurs  jest  przeznaczony dla nauczycieli posiadających kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji  wymaganych  od  nauczycieli  (Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  1289), którzy po ukończeniu kursu uzyskają dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie w szkołach podstawowych.

300 Wodn w Zgierzu + online mgr Dariusz Nowak- kierownik kursu d.nowak@lodzkie.edu.pl 1800 zł 7.03.2022 r. godz. 16.00 - pierwszy zjazd
K.710 Warsztaty metodyczne Jak podsumować lekcję- PLICKERS.

Wszyscy nauczyciele

3 WODN Zgierz Agnieszka Olczyk 50 2.03.2022 godz 14.00
K.711 Warsztaty metodyczne Zintegrowana Platforma Edukacyjna- jak korzystać z jej zasobów?

wszyscy nauczyciele

3 WODN Agnieszka Olczyk 50 16.03.2021 godz 14.00
K.714 Warsztat metodyczny online Jak zorganizować swój pierwszy webquest?

Nauczyciele przedmiotów matematyczno- przyrodniczych.

3 online Agnieszka Olczyk 30 zł 20.05.2022 godz 15.00
K.712 Warsztaty metodyczne Pierwsze kroki w Genial.ly

Wszyscy nauczyciele

3 Teams Agnieszka Olczyk 50 6.04.2022 godz 14.00
03.06.2022
K.715 Warsztat metodyczny online Aktywizujące metody pracy na lekcji

Nauczyciele klas 4-8

3 online Agnieszka Olczyk 30 zł 27.05.2022 godz 15.00
K.716 Seminarium Gry dydaktyczne na lekcjach.

nauczyciele klas 4-8

3 online Teams Agnieszka Olczyk 30 zł 6.03.2022
K.717 Warsztat metodyczny online Praca z uczniem zdolnym.

nauczyciele matematyki klas 4-8

3 online Teams Agnieszka Olczyk 30 zł 9.06.2022 godz 17.00
K.1000 Kurs doskonalący Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Program: zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r.w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
Egzamin: komisja 3 osobowa - 2 egzaminatorów zewnętrznych (Lekarz i ratownik medyczny) + 1 egzaminator (ratownik medyczny) CREWŁ/WODN w Zgierzu
Uprawnienia: Ukończenie kursu uprawnia do prowadzenia tylko zajęć z zakresu pierwszej pomocy a nie całego przedmiotu EDB.
Aby nauczać całego przedmiotu wymagane są studia podyplomowe na kierunku Edukacja dla bezpieczeństwa

 

30 (szkolenie podstawowe) + 10 (Metodyka nauczania pierwszej pomocy) WODN Zgierz dr n. med. Dariusz Zawadzki 599,00 zł. Nabór ciągły
K.1005 Warsztaty metodyczne Metody aktywizowania uczniów na lekcji języka angielskiego

Zainteresowani nauczyciele

3 h Wodn Zgierz mgr Małgorzata Figura m.figura@lodzkie.edu.pl 30 zł 7.06.22 r. godz. 16:00
K.1026 Kurs doskonalący Jak być nauczycielem i przetrwać, czyli skuteczne narzędzia coachingu nauczyciela i wychowawcy wspierające dialog z uczniami i rodzicami

nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy szkolni

3 wodn Dariusz Nowak 20 15.02.2022
28.04.2021
25.05.2022
K.2005 Warsztat metodyczny online Praca metodą stacji zadaniowych z użyciem narzędzi internetowych

Nauczyciele języków obcych i innych przedmiotów

3 h platforma Teams mgr Iwona Trojak-Wojtczak bezpłatne 28.04.22 r. godz. 16:00
K.2007 Warsztaty metodyczne Zabawa, a może już nauka - Sudoku i inne gry logiczne, kodowanie w kratkę

nauczyciele przedszkoli i nauczania zintegrowanego

2 WODN Zgierz mgr Iwona Trojak-Wojtczak, mgr Elżbieta Pecyna bezpłatne 30.05.2022 godz. 16.30
k.2008 Warsztaty metodyczne Praca metodą stacji zadaniowych z użyciem narzędzi internetowych

nauczyciele języków obcych i innych przedmiotów

3 WODN Zgierz mgr Iwona Trojak-Wojtczak bezpłatne 09.06.2022 r. godz. 15.30
k.2036 Warsztaty metodyczne Podstawy komunikacji w Polskim Języku Migowym

Celem szkolenia jest nauczenie podstaw języka migowego celem komunikacji z osobami głuchymi.

20 TEAMS/WODN Dariusz Zawadzki Bezpłatny Wrzesień-październik