Numer
kursu
Forma
kształcenia
Temat Adresat Liczba
godz.
Miejsce
realizacji
Osoba
prowadząca
Koszt Rezerwacje
K.2 Kurs doskonalący Kurs doskonalący z języka angielskiego dla średnio zaawansowanych - 3 edycja

Adresaci: Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli, przygotowujących się do nauczania języka obcego w przedszkolu, SP oraz w klasach dwujęzycznych  (§ 12 rozporządzenia MEN z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Treści: Kurs przygotowuje do egzaminu zewnętrznego z języka angielskiego na poziomie B2 (zgodnie z rozporządzeniem MEN) * Wymagany poziom umiejętności językowych kandydatów na kurs: A2/B1. Poziom umiejętności zostanie określony indywidualnie, na podstawie wyników placement test wypełnionego przez kandydata.

240 h WODN Zgierz - Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu: do końca grudnia w czwartki, od nowego roku we wtorki, zawsze w godzinach 16.15 - 19.30 Ewa Wiszniewska, e.wiszniewska@get.edu.pl 1500 zł rekrutacja trwa
K.3 Kurs doskonalący Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

zainteresowani nauczyciele
 

34 h WODN Zgierz dr n. med. Dariusz Zawadzki, d.zawadzki@get.edu.pl 400 zł kwiecień 2018 r.
K.7 Warsztaty metodyczne MS Office dla ambitnych - Excel, Word i Power Point w zastosowaniach szkolnych

Kurs dla nauczycieli chcących wykorzystywać w swojej pracy pakiet Office bardziej efektywnie (m.in. korespondencja seryjna, formularze, hiperłącza, bazy danych, wyliczenia i wykresy). Szczególne wykorzystanie programu Excel do robienia zestawień, sprawozdań, przygotowywania wykresów.

8 h WODN Zgierz dr Bronisław Matusz, b.matusz@get.edu.pl, tel. 694-405-056 30 zł 12 i 14 grudnia 2017 r., godz.16.00 sala 206A
K.13 Warsztaty metodyczne O kompetencjach miękkich i ich roli w pracy nauczyciela

Adresaci: nauczyciele wszystkich specjalności Treści: definicyjne ujęcie kompetencji miękkich i ich wpływu na sukcesy odnoszone w życiu osobistym i zawodowym, * sposoby rozwijania kompetencji miękkich, * ćwiczenia rozwijające kompetencje miękkie

6 h (2 x 3 h) WODN Zgierz dr Alicja Matusz-Rżewska, a.matusz-rzewska@get.edu.pl 45 zł 6 i 7 grudnia 2017 r., godz. 16.00, sala 311B
K.14 Warsztaty metodyczne Trening asertywności dla nauczycieli

Adresaci: nauczyciele wszystkich specjalności Treści: obszary zachowań asertywnych, niezbędnych w skutecznym komunikowaniu się z rozmówcami, * prawa asertywności według H. Fensterheima, * trening asertywności

6 h (2 x 3 h) WODN Zgierz dr Alicja Matusz-Rżewska, a.matusz-rzewska@get.edu.pl 45 zł - całość 29 listopada 2017 r., I część, godz. 16.00, sala 311B
grudzień 2017 r., II część
K.17 Kurs doskonalący Kurs decupage w kilku odsłonach (gotowy wyrób, samodzielna praca wytwórcza, surowe drewno)

Dla osób chcących samodzielnie pracować techniką decupage z dziećmi.

Treści: zdobienie gotowej drewnianej szkatułki, samodzielne wykonanie pojemnika na drobiazgi, zdobienie małych i dużych powierzchni drewnianych poprzez naklejanie i transfer obrazów, elementy złotnictwa.  

13        16

15 h WODN Zgierz dr Bronisław Matusz, b.matusz@get.edu.pl, tel. 694-405-056 40 zł Ferie zimowe 30, 31 stycznia i 1 lutego 2018 r., godz. 9.00 sala 305A
K.21 Warsztaty metodyczne Rysunek techniczny maszynowy wspomagany komputerowo - DraftSight 2017 x64

Treści: poznanie podstawowych funkcji interfejsu programu DraftSight, ustawienia osobiste programu, tabliczka i ramka rysunkowa, rzutowanie prostokątne, rysunek techniczny maszynowy; wymiarowanie rysunków, zapisywanie rysunków również w formacie pdf.

 

8 h WODN Zgierz dr Bronisław Matusz, b.matusz@get.edu.pl, tel. 694-405-056 30 zł 27 lutego i 1 marca 2018 r., godz. 16.00 sala 206A
K.24 Warsztaty metodyczne Ozdoby świąteczne nie tylko na choinkę - baw się razem z nami

Treści: cięcie, klejenie, kształtowanie i wytłaczanie materiałów, * wykonanie kilku ozdób choinkowych z wykorzystaniem drewna, filcu, kartonu, papieru, materiałów włókienniczych, * zdobienie prac gotowymi elementami i brokatem

    

8 h WODN Zgierz dr Bronisław Matusz, b.matusz@get.edu.pl, tel. 694-405-056 40 zł 5 i 7 grudnia 2017 r., godz. 16.00 sala 305A
K.25 Kurs doskonalący Budowa krosna tkackiego i produkcja tkaniny w warunkach szkolnych.

Treści: przygotowanie dokumentacji i zbudowanie prostego krosna tkackiego, zaplecenie osnowy, poznanie splotów tkackich, wykonanie wielobarwnej tkaniny 

krosno 222kilim

12 h WODN Zgierz dr Bronisław Matusz, b.matusz@get.edu.pl, tel. 694-405-056 40 zł 13 i 15 lutego 2018 r., godz. 16.00 sala 305A
K.27 Warsztaty metodyczne MOODLE - wstęp do nauczania metodą learningową

Treści: zapoznanie z istotą e-learningu, *  tworzenie własnych kursów, * zarządzanie materiałami na kursie, * informowanie uczestników kursu, * wstawianie prac uczniowskich

8 h WODN Zgierz dr Bronisław Matusz, b.matusz@get.edu.pl, tel. 694-405-056 30 zł 17 i 19 kwietnia 2018 r., godz.16.00 sala 206A
K.29 Warsztaty metodyczne Wprowadzenie do grafiki 3D - projektowanie brył w programie 123 D Design (cz.I)

Treści: programy do grafiki 3D, * zapoznanie z interfejsem programu 123D Design, * wykonanie prostych projektów w grafice trójwymiarowej, * zasada działania i wydruki z drukarki 3D. 

4 h WODN Zgierz dr Bronisław Matusz, b.matusz@get.edu.pl, tel. 694-405-056 30 zł 19 grudnia 2017 r., godz. 16.00 sala 208A
K.30 Warsztaty metodyczne Akademia umiejętności - wykorzystanie programów graficznych do przygotowywania materiałów dydaktycznych nauczyciela

Treści: poznanie interfejsu programu COREL Paint Shop Pro; praca z warstwami i maskami; przezroczystość zdjęć; wykonywanie fotografii w warunkach szkolnych i ich obróbka; zdjęcia na stronę internetową; obrazy (duszki i tła) do programowania w Scratchu. 

8 h WODN Zgierz dr Bronisław Matusz, b.matusz@get.edu.pl, tel. 694-405-056 30 zł 28 i 30 listopada 2017 r., godz. 16.00 sala 206A
K.33 Warsztaty metodyczne Co można, a co trzeba wiedzieć o elektryczności. Zabawy z prądem na lekcjach techniki

Treści: co to jest prąd; cechy prądu; pomiary elektryczne; sposoby łączenia odbiorników;  proste zestawy elektryczne i pomiary na ich elementach; sprawdzanie sprawności rezystorów, kondensatorów, elementów półprzewodnikowych; zajęcia z kartami pracy przy montażu zestawów elektrycznych i elektronicznych

8 h WODN Zgierz dr Bronisław Matusz, b.matusz@get.edu.pl, tel. 694-405-056 30 zł 24 i 26 kwietnia 2018 r., godz. 16.00 sala 305A
K.36 Warsztaty metodyczne Jestem bezpieczny - malowanki, rymowanki śpiewanki - rozmowy o emocjach

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Treści:  Nowa Podstawa programowa w praktyce  *  Warsztaty poruszające swoją tematyką aspekt zachowania w różnych sytuacjach, w  których może odnaleźć się dziecko. Na bazie pedagogiki zabawy zaprezentowane będą różne zabawy i pomoce dydaktyczne, które można w tym temacie wykorzystać.

3 h WODN Zgierz Anna Sowińska, a.sowinska@get.edu.pl 35 zł 8 stycznia 2018 r.
K.37 Kurs doskonalący Wykorzystanie materiałów podstawowych oraz gier w procesie edukacji matematycznej

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej  Treści: Nowa Podstawa programowa w praktyce *  Kurs przygotowujący do realizowania podstawy programowej edukacji matematycznej bez podręcznika z wykorzystaniem materiałów podstawowych oraz gier, które można budować razem z dziećmi

10 h WODN Zgierz Anna Sowińska, a.sowinska@get.edu.pl 35 zł 18 grudnia 2017 r. - 15 stycznia 2018 r. - 22 stycznia 2018 r.
K.38 Konferencja Jak wspierać rozwój zawodowy ucznia

Adresaci: nauczyciele i wychowawcy szkół wszystkich szczebli  Treści: rozwój zawodowy człowieka w różnych okresach rozwojowych, * od zamiłowań do zainteresowań i do wyboru zawodu, * rozwiązania metodyczne na rzecz wspomagania rozwoju zawodowego na różnych etapach edukacji

konferencjaBn

4 h WODN Zgierz dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, d.podgorska-jachnik@get.edu.pl bezpłatne 15 marca 2018 r.
K.39 Konferencja Międzynarodowa konferencja „Od nauczania do uczenia się - daltońskie inspiracje”

Adresaci: dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli, nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli Treści: zgodnie z programem konferencji

konferencjaBn

15 h WODN Zgierz Anna Sowińska, a.sowinska@get.edu.pl 150 zł 13 i 14 kwietnia 2018 r.
K.42 Warsztaty metodyczne Logo i znak graficzny w szkole

Adresaci: zainteresowani nauczyciele na wszystkich poziomach nauczania  Treści: praca nad świadomym i efektywnym kształtowaniem przekazu wizualnego

3 h WODN Zgierz dr Cezary Marasiński, c.marasinski@get.edu.pl 15 zł marzec 2018 r.
K.45 Konferencja Gry dydaktyczne w edukacji przyrodniczej i matematycznej

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, matematyki i przedmiotów przyrodniczych Treści: prezentacja gier dydaktycznych i sposobów ich wykorzystania w edukacji

konferencjaBn

3 h WODN Zgierz Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@get.edu.pl 20 zł marzec 2018 r.
K.51 Warsztaty metodyczne Papier-mache - tworzenie rzeźb z masy papierowej

Adresaci: nauczyciele plastyki Treści: tworzenie rzeźb z masy papierowej

6 h - (2 x 3 h) WODN Zgierz dr Cezary Marasiński, c.marasinski@get.edu.pl 35 zł 21 i 28 listopada 2017 r., godz. 17.00, sala 205B
K.53 Warsztaty metodyczne Kodowanie - doskonałe narzędzie aktywizujące uczniów

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Treści: wykorzystanie kodowania w edukacji wczesnoszkolnej
 

6 h (2 x 3 h) WODN Zgierz Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@get.edu.pl 30 zł 4 i 11 stycznia 2018 r.
K.61 Warsztaty metodyczne Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u niemowląt i dzieci

Treści: epidemiologia nagłego zatrzymania krążenia (NZK) * objawy NZK * algorytm postępowania BLS

5 h WODN Zgierz dr n. med. Dariusz Zawadzki, d.zawadzki@get.edu.pl bezpłatne 19, 21, 22 lutego 2018 r., godz. 16.00
24, 25, 26 kwietnia 2018 r., godz. 16.00
K.62 Warsztaty metodyczne Metodyka nauczania języka angielskiego - Innowacje w nauczaniu języka angielskiego w klasach I-III (Szkoła Podstawowa) - Efektywne wykorzystanie nowoczesnych technologii na lekcjach języka angielskiego

Adresaci: nauczyciele języka angielskiego edukacji wczesnoszkolnej Treści: wybrane zagadnienia metodyki języka angielskiego

3 h WODN Zgierz Ewa Wiszniewska, e.wiszniewska@get.edu.pl 25 zł 13 grudnia 2017 r., godz. 16.15 - 19.00, sala 211B
K.63 Warsztaty metodyczne Metodyka nauczania języka angielskiego - Innowacje w nauczaniu języka angielskiego w klasach IV-VII (Szkoła Podstawowa) - Wykorzystanie narzędzi technologii informacyjnej (TIK) na lekcjach języka angielskiego

Adresaci: nauczyciele języka angielskiego klasy 4 - 7 SP Treści: wybrane zagadnienia metodyki języka angielskiego

3 h WODN Zgierz Ewa Wiszniewska, e.wiszniewska@get.edu.pl 25 zł 19 stycznia 2018 r., 16.15 - 19.00, sala 211B
K.64 Warsztaty metodyczne Metodyka nauczania języka angielskiego - Innowacje w nauczaniu języka angielskiego w gimnazjum - Wykorzystanie nowoczesnych technologii i materiałów autentycznych na lekcjach języka angielskiego

Adresaci: nauczyciele języka angielskiego w gimnazjun Treści: wybrane zagadnienia metodyki języka angielskiego

3 h WODN Zgierz Ewa Wiszniewska, e.wiszniewska@get.edu.pl 25 zł luty 2018 r., godz. 16.15 - 19.00, sala 211B
K.65 Seminarium Uczeń z Syndromem Nieadekwatnych Osiągnięć w szkole - przyczyny zjawiska, objawy, postępowanie

Adresaci: nauczyciele SP Treści: charakterystyka zjawiska Syndromu Nieadekwatnych Osiągnięć, * przyczyny i typy SNO, * czynniki podtrzymujące SNO, * terapia SNO

5 h placówki Monika Kowalska-Wojtysiak, m.kowalska-wojtysiaki@get.edu.pl 40 zł kwiecień 2018 r.
K.67 Warsztaty metodyczne Metodyka nauczania języka angielskiego - Innowacje w nauczaniu języka angielskiego w liceach i technikach - Wykorzystanie nowoczesnych technologii i materiałów autentycznych na lekcjach języka angielskiego

Adresaci: nauczyciele języka angielskiego w liceach i technikach Treści: wybrane zagadnienia metodyki języka angielskiego

3 h WODN Zgierz Ewa Wiszniewska, e.wiszniewska@get.edu.pl 25 zł marzec 2018 r., godz. 16.15 - 19.00, sala 211B
K.68 Warsztaty metodyczne Fakty i mity o inteligencji emocjonalnej

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele SP, pedagodzy i psycholodzy szkolni, zainteresowani nauczyciele Treści: warsztaty poświęcone zagadnieniu IE oraz sposobów kształtowania jej u dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym

 

6 h WODN Zgierz Monika Kowalska-Wojtysiak, m.kowalska-wojtysiak@get.edu.pl 50 zł marzec 2018 r.
K.69 Warsztaty metodyczne Jak nauczyć dzieci ze spektrum autyzmu umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w grupie - skrzynka z narzędziami dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, zainteresowani nauczyciele Treści: założenia programu terapii SAZ dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (3 – 5 lat), * skrzynka z narzędziami do nauki umiejętności typu: naśladowanie, świadomość wzrokowo-przestrzenna, umiejętności związane z mową bierną i czynną, * samoobsługa

4 h WODN Zgierz Monika Kowalska-Wojtysiak, m.kowalska-wojtysiak@get.edu.pl 40 zł czerwiec 2018 r.
K.70 Warsztaty metodyczne Kiedy dziecku potrzebna jest wizyta u logopedy?

Adresaci: nauczyciele przedszkoli i klas I-III Treści: właściwości rozwojowe dotyczące mowy dziecka w wieku przedszkolnym, *  objawy, które można przemilczeć i objawy, na które należy bezwzględnie zareagować

3 h WODN Zgierz Monika Kowalska - Wojtysiak, m.kowalska-wojtysiak@get.edu.pl 60 zł 24 stycznia 2018 r., godz. 17.00, zgłoszenia do 19 stycznia 2018 r.
K.71 Warsztaty metodyczne Uczeń z zaburzeniami Integracji sensorycznej w szkole ogólnodostępnej

Adresaci: nauczyciele przedszkoli i szkoły podstawowej Treści: pojęcie IS i jej znaczenie dla funkcjonowania człowieka, * przejawy zaburzeń IS, * rozpoznawanie dzieci z zaburzeniami IS, * przykładowe ćwiczenia usprawniające funkcjonowanie IS

 

5 h WODN Zgierz Monika Kowalska - Wojtysiak, m.kowalska-wojtysiak@get.edu.pl 50 zł 2 lutego 2018 r., godz. 16.00
K.72 Warsztaty metodyczne Spotkanie w realu dla uczestników sieci dla Wychowawców z krótkim stażem pracy

Adresaci: osoby, które już są uczestnikami sieci oraz wszyscy zainteresowani problematyka wychowawczą w pracy nauczyciela Porządek spotkania: sprawy bieżące * wymiana doświadczeń, uwagi i spostrzeżenia uczestników sieci * ustalenie terminu i tematyki kolejnego spotkania w realu * warsztaty "Jak rozpoznawać i jak sobie radzić, kiedy czujesz, że się wypalasz?" * wręczenie zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu

s3

4 h WODN Zgierz Monika Kowalska-Wojtysiak, m.kowalska-wojtysiak@get.edu.pl bezpłatne 7 grudnia 2017 r., godz. 16.00, sala 202B - zgłoszenia do 4 grudnia 2017 r.
K.73 Warsztaty metodyczne Zajęcia terenowe na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej i przyrody

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przyrody, biologii, geografii Treści: propozycja zajęć przyrodniczych z uczniami w lesie i na łące

4 h Las Krogulec Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@get.edu.pl 20 zł 5 maja 2018 r.
K.74 Kurs doskonalący Materia i ciepło - teoria i praktyka w realizacji Podstawy programowej fizyki w klasie VII

Adresaci: nauczyciele fizyki szkoły podstawowej Treści: dostosowanie wybranego programu nauczania w obszarze tematyki, opracowanie doświadczeń i zadań problemowych dla uczniów

16 h - (4 x 4 h) WODN Zgierz, pracownie uczestników kursu Piotr Kowalczyk p.kowalczyk@get.edu.pl 60 zł 5 i 12 grudnia 2017 r. oraz 9 i 16 stycznia 2018 r.
K.75 Warsztaty metodyczne Odpady czy pomoc dydaktyczna - wykorzystanie surowców wtórnych w eksperymentach przyrodniczych

Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele Treści: proste eksperymenty uczniowskie i pokazy doświadczeń z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku i surowców wtórnych

8 h (2 x 4 h) WODN Zgierz Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@get.edu.pl 30 zł I spotkanie - 18 stycznia 2018 r., II spotkanie - 15 lutego 2018 r.
K.76 Warsztaty metodyczne Cyberbullying - co to jest i jak zapobiegać

Adresaci: zainteresowani nauczyciele Treści: agresja - przemoc - bullying - co to jest i po czym poznać je w cyberświecie? * przemoc "tradycyjna" a przemoc z użyciem narzędzi cyfrowych, * profilaktyka i pomoc uczniowi doświadczającego cyberbullyingu.

3 h WODN Zgierz Robert Podgórski, r.podgorski@get.edu.pl 35 zł 5 grudnia 2017 r., godz. 16.00, sala 106A
K.77 Warsztaty metodyczne Zasady opracowania pisemnego arkusza na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zasady jego recenzji i standaryzacji

Adresaci: Zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Treści: zasady tworzenia testu pisemnego na egzamin zawodowy, * recenzja testu przez OKE, * standaryzacja, * recenzja testu przez CKE

4 h WODN Zgierz Rafał Ryszelewski, r.ryszelewski@get.edu.pl bezpłatne 13 grudnia 2017 r., godz. 16.30
K.78 Warsztaty metodyczne Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Turystyki wiejskiej - zasady przygotowania uczniów, arkusze egzaminacyjne, schematy oceniania

Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych prowadzący zajęcia w zawodzie Technik Turystyki wiejskiej Treści: struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik Turystyki wiejskiej, * test pisemny, * zadania praktyczne, * schematy oceniania, * zasady i wskazówki dotyczące przygotowania uczniów

8 h (2 x 4 h) WODN Zgierz Rafał Ryszelewski, r.ryszelewski@get.edu.pl bezpłatne I spotkanie - 20 grudnia 2017 r., godz. 16.30
K.79 Warsztaty metodyczne Zasady opracowania praktycznego arkusza na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zasady jego recenzji i standaryzacji

Adresaci: zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Treści: zasady tworzenia zadania praktycznego na egzamin zawodowy, * recenzja przez OKE, * standaryzacja, * recenzja przez CKE

6 h (2 x 3 h) WODN Zgierz Rafał Ryszelewski, r.ryszelewski@get.edu.pl bezpłatne I spotkanie - 10 stycznia 2018 r., godz. 16.30
K.80 Warsztaty metodyczne Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Obsługi turystycznej - zasady przygotowania uczniów, arkusze egzaminacyjne, schematy oceniania

Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych prowadzący zajęcia w zawodzie Technik Treści: struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik Obsługi turystycznej, * test pisemny, * zadanie praktyczne, * schematy oceniania, * zasady i wskazówki dotyczące przygotowania uczniów

8 h (2 x 4 h) WODN Zgierz Rafał Ryszelewski, r.ryszelewski@get.edu.pl bezpłatne I spotkanie - 17 stycznia 2018 r., godz. 16.30
K.86 Seminarium Prace badawcze na lekcjach matematyki

Adresaci: nauczyciele matematyki wszystkich poziomów edukacji Treści: przykłady problemów rozwijających myślenie matematyczne uczniów, * ocenianie prace badawczych uczniów

5 h WODN Zgierz Dorota Kraska, d.kraska@get.edu.pl bezpłatne luty 2018 r.
K.87 Warsztaty metodyczne Ocenianie kształtujące i orientujące na lekcjach matematyki

Adresaci: nauczyciele matematyki wszystkich poziomów edukacji Treści: ocenianie kształtujące w przepisach prawa oświatowego * elementy oceniania kształtującego * funkcje oceniania kształtującego * ocenianie kształtujące a ocenianie sumujące

5 h WODN Zgierz Dorota Kraska, d.kraska@get.edu.pl 30 zł 7 grudnia 2017 r.
K.92 Kurs doskonalący Awans zawodowy

Adresaci: zainteresowani nauczyciele szkół i przedszkoli Treści: prawo oświatowe w pracy nauczyciela i wychowawcy, * redagowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, * prezentowanie swojego dorobku zawodowego podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu

20 h WODN Zgierz Dorota Kraska, d.kraska@get.edu.pl 50 zł rozpoczęcie - luty 2018 r.
K.96 Seminarium Seminarium sieci współpracy i samokształcenia „Praca z osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną”

Adresaci: nauczyciele, wychowawcy i terapeuci pracujący z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną Treści: treści do ustalenia z uczestnikami sieci

s3

 

4 h WODN Zgierz dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, d.podgorska-jachnik@get.edu.pl bezpłatne maj 2018 r.
K.97 Kurs doskonalący Jak spowodować, by nie nauczać, a uczniowie uczyli się?

Adresaci: zainteresowani nauczyciele Treści: rozpoznawanie indywidualnych strategii uczenia się, * dopasowywanie metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych, * wiedza dotycząca procesów uczenia się i osiągania sukcesów edukacyjnych przez uczniów, * elementy komunikacji interpersonalnej: udzielanie informacji zwrotnej uczniom i ich rodzicom na temat postępów w nabywaniu umiejętności i wiadomości, * realizowanie przez szkołę zadań dotyczących indywidualizacji procesu edukacji i właściwej organizacji środowiska edukacyjnego

30 h WODN Zgierz Dorota Kraska, d.kraska@get.edu.pl 80 zł rozpoczęcie - grudzień 2017 r.
K.100 Warsztaty metodyczne Nauka matematyki poprzez zabawę

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego Treści: rodzaje gier dydaktycznych rozwijających myślenie matematyczne, * gry dydaktyczne a zalecane warunki realizacji podstawy programowej, * zastosowanie dostępnych gier planszowych w rozwijaniu myślenia matematycznego dzieci

10 h WODN Zgierz Dorota Kraska, d.kraska@get.edu.pl 30 zł 11 stycznia 2018 r.
K.101 Warsztaty metodyczne Prowadzenie chóru szkolnego

Adresaci: nauczyciele muzyki i chóru Treści: zapoznanie z podstawowymi metodami pracy w zespole wokalnym, * praca nad zbiorową emisją głosu właściwą dla brzmienia chóru,* wprowadzenie podstawowych zasad techniki dyrygowania w celu przygotowania nauczyciela do pracy z zespołem, * zapoznanie z zasadami doboru repertuaru w chórach szkolnych, * zapoznanie z zasadami organizacji pracy w chórze (począwszy od prób wprowadzających do generalnych, na występach skończywszy)

chor1

3 h WODN Zgierz Ewelina Bień, e.bien@get.edu.pl 30 zł 28 marca 2018 r.
K.106 Warsztaty metodyczne Muzykoterapia na zajęciach z dziećmi

Adresaci:  nauczyciele różnych typów szkół oraz przedszkoli Treści: działania łączące muzykę z ruchem, słowem, gestem, tańcem, rysowaniem, pisaniem i dotykiem, słuchanie muzyki kształtującej wrażliwość, wyobraźnię i twórcze myślenie, * zabawy oparte na swobodnej improwizacji

3 h WODN Zgierz Ewelina Bień, e.bien@get.edu.pl 30 zł 16 maja 2018 r.
K.107 Warsztaty metodyczne Kształcenie głosu nauczyciela na zajęciach chóru

Adresaci: nauczyciele różnych typów szkół i przedszkoli oraz osoby zainteresowane Treści: Rozwój zdolności wokalnych - ćwiczenia prawidłowego oddechu, swobodnego wydobycia dźwięku, pełnego brzmienia głosu i właściwej artykulacji, * integracja środowiska nauczycielskiego, dzielenie się doświadczeniem i nawiązywanie nowych kontaktów, *  twórcze doskonalenie poprzez artystyczne opracowanie  pieśni i piosenek z uwzględnieniem tempa, dynamiki, środków artykulacyjnych, tekstu

chor1 

3 h w tygodniu WODN Zgierz Ewelina Bień, e.bien@get.edu.pl bezpłatne 3 godz. w tygodniu, każdy piątek od 17.00 - 19.15
K.109 Warsztaty metodyczne Rozwój zdolności ogólnych dzieci poprzez zabawy i ćwiczenia muzyczne

Adresaci: nauczyciele przedszkoli, różnych typów szkół oraz innych placówek edukacyjnych Treści: wykorzystanie muzyki i aktywności muzycznej dziecka dla celów wychowawczych, *  umiejętność rozbudzania u dzieci wyobraźni i wrażliwości w ogólnym i muzycznym znaczeniu, * wykorzystanie muzyki, słowa oraz ruchu w zabawach wspomagających rozwój ogólnych zdolności dziecka

3 h WODN Zgierz Ewelina Bień, e.bien@get.edu.pl 30 zł 21 lutego 2018 r.
K.111 Warsztaty metodyczne Muzyka w edukacji wczesnoszkolnej

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Treści: poszerzanie wiedzy o muzyce i literaturze muzycznej, * wzbogacanie praktycznych umiejętności związanych z edukacją muzyczną (gra na instrumentach, śpiew,  improwizacja, ruch), * rozwijanie postawy twórczej w zakresie różnorodnych działań muzycznych, * poznawanie i wdrażanie sposobów na uatrakcyjnianie zajęć muzycznych

3 h WODN Zgierz Ewelina Bień, e.bien@get.edu.pl 30 zł 4 grudnia 2017 r.
K.115 Warsztaty metodyczne Piosenka w ruchu i w zabawie

Adresaci: nauczyciele różnych typów szkół oraz przedszkoli Treści: rozwijanie umiejętności wykorzystania różnorodnych środków artystycznych w inscenizacji przestrzenno-ruchowej piosenki,* zabawy łączące dźwięk, gest, ruch i słowo - działania w oparciu o wybraną piosenkę, * wykorzystanie instrumentów perkusyjnych na zajęciach z dziećmi

3 h WODN Zgierz Ewelina Bień, e.bien@get.edu.pl 30 zł 13 grudnia 2017 r.
K.117 Warsztaty metodyczne Piosenka w przedszkolu

Adresaci: nauczyciele przedszkoli Treści: zapoznanie z repertuarem piosenek dziecięcych, * praca z piosenką z uwzględnieniem poprawnego oddechu, tempa, dynamiki, barwy głosu, intonacji i artykulacji.
 

3 h WODN Zgierz Ewelina Bień, e.bien@get.edu.pl 30 zł 7 marca 2018 r.
K.118 Seminarium Metoda problemowa na lekcjach matematyki

Adresaci: nauczyciele matematyki wszystkich poziomów edukacji Treści: stosowanie metody problemowej na lekcjach matematyki, * mity i fakty w  nauczaniu matematyki na wszystkich etapach nauczania, * ocenianie uczniów podczas stosowania metody problemowej

5 h WODN Zgierz Dorota Kraska,d.kraska@get.edu.pl bezpłatne 4 stycznia 2018 r.
K.120 Warsztaty metodyczne Uczeń ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi na lekcjach matematyki

Adresaci: nauczyciele matematyki wszystkich poziomów nauczania Treści: trudności w uczeniu się matematyki i ich przyczyny, *  diagnoza uczniów z dyskalkulią, * dobór metod i form pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki

5 h WODN Zgierz Dorota Kraska,d.kraska@get.edu.pl 30 zł marzec 2018 r.
K.122 Seminarium Komunikacja interpersonalna w relacjach uczeń - nauczyciel matematyki

Adresaci: nauczyciele matematyki wszystkich poziomów nauczania Treści: elementy komunikacji interpersonalnej niezbędne w pracy nauczyciela matematyki, * bariery komunikacyjne uczniów, * zasady udzielania informacji zwrotnej, *  sposoby rozwiązywania problemów nauczycieli matematyki z uczniami

5 h WODN Zgierz Dorota Kraska, d.kraska@get.edu.pl bezpłatne marzec 2018 r.
K.124 Warsztaty metodyczne Jak uczyć kombinatoryki?

Adresaci: nauczyciele matematyki wszystkich poziomów edukacji  Treści: podstawowe pojęcia kombinatoryki, * kombinatoryka w nowej podstawie programowej, * zadania z kombinatoryki na etapie konkretnym i formalnym, * metodyka pracy związana z wprowadzaniem treści kombinatoryki

10 h WODN Zgierz Dorota Kraska, d.kraska@get.edu.pl 40 zł 18 stycznia 2017 r.
K.125 Seminarium Sztuka stawiania pytań na lekcjach matematyki

Adresaci: zainteresowani nauczyciele szkół i przedszkoli Treści: rodzaje pytań stawianych przez nauczyciela oraz przez uczniów, *  pytania kluczowe w ocenianiu kształtującym, *  dobór pytań do założonych celów lekcji

5 h WODN Zgerz Dorota Kraska, d.kraska@get.edu.pl bezpłatne kwiecień 2018 r.
K.128 Warsztaty metodyczne Zmartwiony nastolatek w szkole - jak pracować w szkole z uczniem z zaburzeniami lękowymi

Adresaci: pedagodzy i psycholodzy szkolni, nauczyciele prowadzący terapię Treści: Techniki poznawczo-behawioralne do pracy z uczniami doświadczającymi podwyższonego poziomu lęku

4 h WODN Zgierz Monika Kowalska - Wojtysiak, m.kowalska-wojtysiak@get.edu.pl 30 zł marzec 2018 r.
K.129 Warsztaty metodyczne Jak uczyć dowodzenia twierdzeń matematycznych?

Adresaci: nauczyciele matematyki wszystkich poziomów edukacji Treści: sztuka dowodzenia w nowej podstawie programowej, * przykłady zadań na dowodzenie na etapie konkretnym i formalnym, * rozwiązania metodyczne rozwijające umiejętność dowodzenia

5 h WODN Zgierz Dorota Kraska, d.kraska@get.edu.pl 30 zł 14 grudnia 2017 r.
K.134 Warsztaty metodyczne Identyfikacja i rozwój zdolności twórczych uczniów

Adresaci: nauczyciele przedszkoli, nauczyciele SP, szkół średnich, nauczyciele prowadzący terapię zajęciową i socjoterapię, pedagodzy i psycholodzy szkolni Treści: identyfikacja zdolności twórczych, * charakterystyka rodzajów twórczości, * omówienie narzędzi służących identyfikacji i ocenie kreatywnego myślenia, * poznanie ćwiczeń i strategii usprawniających twórcze działania, * charakterystyka zasad rozwoju kreatywności

6 h WODN Zgierz Monika Kowalska - Wojtysiak, m.kowalska-wojtysiak@get.edu.pl 30 zł kwiecień 2018 r.
K.135 Warsztaty metodyczne Co bardziej szkodzi piękności - złość czy brak złości? - Trening Umiejętności Społecznych i Kontroli Złości

Adresaci: Nauczyciele gimnazjum, nauczyciele prowadzący terapię zajęciową i socjoterapię, pedagodzy i psycholodzy szkolni Treści: charakterystyka rozwoju emocjonalnego ze szczególnym uwzględnieniem złości/ agresji, * omówienie powszechnych strategii radzenia sobie z pozytywnymi i negatywnymi stanami emocjonalnymi, *  trening konstruktywnego radzenia sobie ze złością

6 h (2 x 3 h) WODN Zgierz Monika Kowalska - Wojtysiak, m.kowalska-wojtysiak@get.edu.pl 50 zł I spotkanie - 4 stycznia 2018 r., II spotkanie - 18 stycznia 2018 r.
K.136 Warsztaty metodyczne Gry logiczne i logiczno-matematyczne

Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i gimnazjów Treści: rodzaje gier logicznych, * rola gier logicznych w nowej podstawie programowej, * metodyka pracy związanej ze stosowaniem gier logicznych

 

10 h WODN Zgierz Dorota Kraska, d.kraska@get.edu.pl bezpłatne Ferie zimowe 2018 r.
K.138 Warsztaty metodyczne Techniki uczenia się poprawiające koncentrację uwagi

Adresaci: zainteresowani nauczyciele Treści : Procesy wpływające na uczenie się i techniki uczenia się, * Jak zaplanować lekcję, aby skutecznie nauczać? * Zasady poprawy koncentracji uwagi w trakcie uczenia się

4 h WODN Zgierz Monika Kowalska – Wojtysiak, m.kowalska-wojtysiak@get.edu.pl 30 zł 30 listopada 2017 r., zgłoszenia do 24 listopada 2017 r.
K.139 Kurs doskonalący Warsztat pracy dydaktycznej współczesnego nauczyciela

Adresaci: zainteresowani nauczyciele Treści: techniki nauczania oraz metody aktywizujące, * techniki uczenia się i zapamiętywania, * style uczenia się, preferencje polisensoryczne, *  teoria inteligencji wielorakich, * sukcesywne wdrażanie do praktyki szkolnej nowych metod motywowania uczniów do pracy oraz technik uczenia się zwiększających odpowiedzialność osobistą za rozwój, * wypracowanie katalogu sposobów motywowania uczniów, * nabycie przez nauczycieli umiejętności właściwego doboru czynników motywujących w zależności od ucznia, sytuacji, kontekstu, * doskonalenie przez nauczycieli umiejętności stosowania metod pracy na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych

30 h WODN Zgierz Dorota Kraska, d.kraska@get.edu.pl 80 zł rozpoczęcie - styczeń 2018 r.
K.140 Kurs doskonalący Nauczyciel jako coach, mentor i przywódca

Adresaci: zainteresowani nauczyciele Treści: cechy skutecznego przywództwa, * czym jest coaching w nauczaniu, * metody i narzędzia coachingu w klasie, * mentoring w klasie oraz w radzie pedagogicznej

20 h WODN Zgierz Dorota Kraska, d.kraska@get.edu.pl 50 zł rozpoczęcie - marzec 2018 r.
K.141 Warsztaty metodyczne Sztuka stawiania pytań

Adresaci: zainteresowani nauczyciele Treści: rodzaje pytań stawianych przez nauczyciela oraz przez uczniów, * pytania kluczowe w ocenianiu kształtującym, * dobór pytań do założonych celów lekcji

5 h WODN Zgierz Dorota Kraska, d.kraska@get.edu.pl 30 zł luty 2018 r.
K.143 Warsztaty metodyczne Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

Adresaci: zainteresowani nauczyciele Treści: techniki nauczania oraz metody aktywizujące, *  techniki uczenia się i zapamiętywania, * style uczenia się, preferencje polisensoryczne, * teoria inteligencji wielorakich, * sukcesywne wdrażanie do praktyki szkolnej nowych metod motywowania uczniów do pracy oraz technik uczenia się zwiększających odpowiedzialność osobistą za rozwój, * wypracowanie katalogu sposobów motywowania uczniów, * nabycie przez nauczycieli umiejętności właściwego doboru czynników motywujących w zależności od ucznia, sytuacji, kontekstu edukacyjnego, * doskonalenie przez nauczycieli umiejętności stosowania aktywizujących metod pracy na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych

30 h WODN Zgierz Dorota Kraska, d.kraska@get.edu.pl 80 zł rozpoczęcie - styczeń 2018 r.
K.145 Warsztaty metodyczne Praca z uczniem z FASD (płodowy syndrom alkoholowy) na terenie szkoły

Adresaci: zainteresowani nauczyciele, Treści: charakterystyka zespołu FASD, * fakty i mity o FASD, * strategie pracy z uczniami z FASD

4 h WODN Zgierz Monika Kowalska-Wojtysiak, m.kowalska-wojtysiak@get.edu.pl 30 zł kwiecień 2018 r.
K.153 Kurs doskonalący Kurs kierownika wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek  Przydatne linki: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) z załącznikami  * Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1629)  

10 h WODN Zgierz Robert Podgórski, r.podgorski@get.edu.pl, dr n. med. Dariusz Zawadzki, d.zawadzki@get.edu.pl 120 zł I spotkanie - 28 listopada 2017 r., godz. 16.30, sala 106A
K.157 Kurs doskonalący Kurs kierownika wycieczek szkolnych

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek  Przydatne linki:  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) z załącznikami  *  Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1629)  

10 h WODN Zgierz Robert Podgórski, r.podgorski@get.edu.pl, dr n. med. Dariusz Zawadzki, d.zawadzki@get.edu.pl 100 zł III edycja - rozpoczęcie 28 listopada 2017 r., godz. 16.30, sala 106A
K.166 Kurs doskonalący ROBOTYKA - programowanie robotów mBot w środowisku mBlock/Scratch - cz.1

Zajęcia głównie dla nauczycieli przedmiotu TECHNIKA i INFORMATYKA chcących wykorzystywać roboty w nauczaniu programowania. Zalecana znajomość programowania w programie Scratch.

Treści: omówienie budowy i funkcji robota mBot; rodzaje modułów z jakimi współpracuje ten robot; programowanie graficzne do sterowania robotem, elementy programowania tekstowego ARDUINO; dyskusja.

8 h + 4 e-learning WODN Zgierz dr Bronisław Matusz, b.matusz@get.edu.pl 50 zł 20 i 22 lutego 2018 r. godz.16.00 sala 206A
K.197 Konferencja Konferencja nauczycieli techniki i informatyki w związku z wdrożeniem nowej podstawy programowej

Adresaci: nauczyciele techniki, informatyki Treści: zgodnie z programem konferencji

konferencjaBn

4 h WODN Zgierz dr Bronisław Matusz, d.matusz@get.edu.pl x maj 2018 r.
K.207 Warsztaty metodyczne Ozdoby świąteczne wielkanocne czyli wykorzystanie materiałów papierniczych i włókienniczych do zadań wytwórczych

Adresaci: Nauczyciele techniki, plastyki, wychowawcy zajęć świetlicowych. Treści: Uczestnicy zajęć wykonają kilka przykładowych prac wytwórczych (karty świąteczne, filcowe ozdoby,  ...)

8 h WODN Zgierz dr Bronisław Matusz, b.matusz@get.edu.pl 30 zł 20 i 22 marca 2018 r., godz. 16.00 sala 305A
K.208 Seminarium Warsztat "młodego" nauczyciela techniki

Adresaci: nauczyciele techniki, którzy od niedawna prowadzą zajęcia z techniki w szkole podstawowej i chcą mieś dobry warsztat pracy. 

3 h WODN Zgierz dr Bronisław Matusz, b.matusz@get.edu.pl bezpłatne 4 stycznia 2018 r., godz. 16.00, sala 305A
K.212 Warsztaty metodyczne Jak powstaje strona internetowa w html (warsztaty dla początkujących)

Adresaci: zainteresowani nauczyciele Treści: podstawowe znaczniki i ich atrybuty, * głowa i ciało strony (head i body), * tworzenie prostej strony z tabelami, tekstem i obrazami 

8 h WODN Zgierz dr Bronisław Matusz, b.matusz@get.edu.pl, tel. 694-405-056, prowadzący zajęcia - Robert Podgórski, r.podgorski@get.edu.pl 40 zł 9 i 11 stycznia 2018 r., godz. 16.00, sala 206A
K.213 Warsztaty metodyczne I hate, hate!!! Anonimowość w sieci a mowa nienawiści

Adresaci: Warsztaty dla nauczycieli i wychowawców różnych poziomów nauczania. (temat jest jednym z priorytetów MEN).

3 h WODN Zgierz dr Alicja Matusz=Rżewska, a.matusz-rzewska@get.edu.pl, dr Bronisław Matusz, b.matusz@get.edu.pl 30 zł 29 stycznia 2018 r., godz. 10.00, sala 206A
K.240 Warsztaty metodyczne Mowa i jej wpływ na rozwój dziecka

Adresaci:  nauczyciele różnych typów szkół oraz przedszkoli  Treści: zabawy i ćwiczenia artykulacyjne poprawiające wyrazistość mowy dzieci, * rozwijanie wyobraźni, ekspresji i zdolności improwizacji w celu swobodnego wydobycia głosu, * śpiewanie ćwiczeń emisyjnych opartych na elementach dźwiękonaśladowczych i prostych melodiach, * recytowanie tekstów i śpiewanie piosenek, * techniki relaksu i odblokowania napięć

3 h WODN Zgierz Ewelina Bień, e.bien@get.edu.pl 30 zł 25 kwietnia 2018 r.
K.273 Kurs doskonalący Nie taki Excel straszny - wykorzystanie programu w codziennej pracy nauczyciel
  • podstawowe funkcje programu EXCEL,
  • samodzielne pisanie formuł,
  • zastosowanie programu w warunkach szkolnych,
  • hiperłącza i proste makra,
  • tworzenie przykładowych zastosowań edukacyjnych - metoda projektu
8 h WODN Zgierz dr Bronisław Matusz, b.matusz@get.edu.pl 30 zł 23 i 25 stycznia 2018 r., godz. 16.00 sala 206A
K.276 Warsztaty metodyczne Czytelnictwo i formy jego popularyzacji

Adresaci: poloniści, bibliotekarze, wszyscy zainteresowani promocją czytelnictwa Treści: Wyniki badań dotyczących stanu czytelnictwa, * Czytanie jako twórcza forma spędzania czasu wolnego,  * Sposoby promowania czytelnictwa wśród uczniów, * Wpływ czytania na rozwój intelektualny i emocjonalny człowieka, * Polskie i światowe kampanie promujące czytanie

2 h WODN Zgierz dr Alicja Matusz-Rżewska, a.matusz-rzewska@get.edu.pl 20 zł styczeń 2018 r.
K.299 Warsztaty metodyczne Co można zrobić z patyczków od lodów czyli zadanie z cyklu frajda czy przykry obowiązek
Treści: obróbka mechaniczna i termiczna drewna; samodzielne wykonanie kilku prac z drewna (głównie z patyczków od lodów).
 
8 h WODN Zgierz dr Bronisław Matusz, b.matusz@get.edu.pl, tel. 694-405-056 30 zł 16 i 18 stycznia 2018 r., godz. 16.00 sala 305A
K.300 Warsztaty metodyczne Moja placówka w obiektywie, czyli tworzymy fotokronikę. Wykonywanie zdjęć w ministudio, pomieszczeniach i w plenerze. Obróbka zdjęć w Corel Paint Shop Pro

Treści: wykonywanie zdjęć w sali i w terenie; praca z ministudio; obsługa sprzętu foto; zalecane ustawienia; zasady dobrej fotografii; obróbka zdjęć w Corel Paint Shop Pro; przygotowanie prezentacji zdjęć

8 h WODN Zgierz dr Bronisław Matusz, b.matusz@get.edu.pl, tel. 694-405-056 30 zł 3 i 5 kwietnia 2018 r., godz. 16.00 sala 206A
K.324 Warsztaty metodyczne Sposoby na trudne zachowania - skrzynka z poznawczo-behawioralnymi narzędziami na trudne i nielubiane zachowania uczniów

Adresaci: nauczyciele, przedszkoli, nauczyciele SP, pedagodzy szkolni  Treści: identyfikacja zachowań trudnych, * poznawczo-behawioralne zasady wzmacniania zachowań pożądanych i eliminowania zachowań niepożądanych, * strategie radzenia sobie z niepożądanymi zachowaniami uczniów, * rozwiązywanie problemów metodą opartą na współpracy

12 h (3 x 4 h) WODN Zgierz Monika Kowalska - Wojtysiak, m.kowalska-wojtysiak@get.edu.pl 60 zł I spotkanie - 19 grudnia 2017 r., godz. 16.00 - 19.00, II spotkanie - 9 stycznia 2018 r., III spotkanie - 16 stycznia 2018 r., godz. 17.00 - 20.00
K.329 Warsztaty metodyczne Grafomotoryka poza granicami - czyli jak zachęcić dziecko do myślenia matematycznego

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej  Treści: Nowa Podstawa programowa w praktyce  *  Warsztat przygotowujący dziecko do pisania oraz pobudzający do myślenia logicznego z wykorzystaniem podstawowych materiałów

3 h WODN Zgierz Anna Sowińska, a.sowinska@get.edu.pl 35 zł 27 listopada 2017 r., godz. 16.00, sala 209B
11 grudnia 2017 r., godz. 16.00, sala 209B
K.345 Warsztaty metodyczne Plakat edukacyjny

Adresaci: zainteresowani nauczyciele na wszystkich poziomach nauczania Treści: praca nad świadomym i efektywnym kształtowaniem przekazu wizualnego

4 h WODN Zgierz dr Cezary Marasiński c.marasinski@get.edu.pl 20 zł kwiecień 2018 r.
K.347 Warsztaty metodyczne Trening twórczości - kreatywny nauczyciel i uczeń

Adresaci: nauczyciele różnych typów szkół Treści: rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, * rozwijanie ekspresji literackiej, plastycznej, muzycznej, rozpoznawanie  własnych predyspozycji i możliwości twórczych

3 h WODN Zgierz Ewelina Bień, e.bien@get.edu.pl 30 zł 10 stycznia 2018 r.
K.389 Warsztaty metodyczne Tworzenie instrumentów muzycznych z surowców wtórnych i wykorzystanie ich na zajęciach artystycznych

Adresaci: nauczyciele różnych typów szkół oraz przedszkoli Treści: refleksja nad relacją formy, tworzywa i funkcji instrumentu, * rozwój kreatywności poprzez wykorzystanie surowców wtórnych do budowy instrumentów, * tworzenie akompaniamentu do wybranych piosenek, * improwizowanie rytmów, melodii do wybranych tekstów literackich

5 h WODN Zgierz Ewelina Bień, e.bien@get.edu.pl dr Cezary Marasiński, c.marasinski@get.edu.pl 30 zł 11 kwietnia 2018 r.
K.396 Seminarium Seminarium sieci współpracy i samokształcenia „Praca z osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną” nt. "Komunikacja z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną"

Adresaci: nauczyciele, wychowawcy i terapeuci pracujący z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, inne zainteresowane osoby Treści: problemy komunikacji z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, * metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej, * self-adwokatura, * rozwijane asertywności

s3

 

4 h WODN Zgierz dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, d.podgorska-jachnik@get.edu.pl x styczeń 2018 r.