Numer
kursu
Forma
kształcenia
Temat Adresat Liczba
godz.
Miejsce
realizacji
Osoba
prowadząca
Koszt Rezerwacje
K.22 Kurs doskonalący Portret własny pędzlem niemalowany - projekt międzyprzedmiotowy dla ambitnych

To zajęcia łączące treści trzech przedmiotów nauczania (informatyki , techniki i plastyki) prowadzone metodą projektu. Chcesz sprawdzić się w roli "wirtualnego malarza" - przyjdź i zobacz.

Treści:

  • wykonywanie własnej fotografii portretowej w szkolnym studio,
  • obróbka obrazów w programie Corel Paint Shop Pro, 
  • przygotowanie drewnianego podłoża A4 na portretową ikonę,
  • transfer zdjęcia na deskę;
  • prace techniczno-artystyczne przy portrecie (postarzanie, lakierowanie, instalowanie okuć metalowych)

 

15 h WODN Zgierz dr Bronisław Matusz, b.matusz@get.edu.pl, tel. 694-405-056 50 zł (płatne za materiały w czasie zajęć) 21, 22 i 23 sierpnia 2018 r., godz. 9.00 sala 305A
K.34 Warsztaty metodyczne Jak wytrwać w noworocznych postanowieniach. Warsztat motywacji dla nauczycieli na nowy rok szkolny.

LAIT25seminarium odbędzie się w ramach Letniej Akademii Inspiracji Twórczych

 

3 h WODN Zgierz dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, d.podgorska-jachnik@get.edu.pl bezpłatne 30 sierpnia 2018 r., godz. 13.00, sala 202B
K.35 Warsztaty metodyczne Tańce i muzyka ludowa w przedszkolu i szkole

Warsztaty poświęcone zabawom ludowym oraz prostym układom choreograficznym do tańców ludowych z różnych regionów Polski

LAIT25seminarium odbędzie się w ramach Letniej Akademii Inspiracji Twórczych

3 h WODN Zgierz Ewelina Bień, e.bien@get.edu.pl bezpłatne 27 sierpnia 2018 r., godz. 10.00 - 12.15, sala 310B
K.140 Seminarium Nauczyciel matematyki na progu nowego roku szkolnego 2018/2019

Seminarium dla nauczycieli matematyki wszystkich typów szkół  Podczas spotkania nauczyciele: zapoznają się ze zmianami w prawie oświatowym oraz priorytetami MEN i ŁKO w przyszłym roku szkolnym * porozmawiają o konieczności modyfikacji programu nauczania * podzielą się sposobami na uporządkowanie dokumentacji nauczyciela matematyki * dowiedzą się o możliwościach uzyskania wsparcia w rozwiązywaniu problemów z nauczaniem i uczeniem się matematyki.

LAIT25seminarium odbędzie się w ramach Letniej Akademii Inspiracji Twórczych

4 h WODN Zgierz Dorota Kraska, d.kraska@get.edu.pl bezpłatne 23 sierpnia 2018 r., godz. 13.00
K.179 Seminarium Zajęcia z uczenia się

Seminarium dla nauczycieli wszystkich typów szkół. Podczas spotkania nauczyciele: zapoznają się z rozporządzeniem MEN dotyczącym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie zajęć z uczniami dotyczących uczenia się * porozmawiają o przykładowych programach takich zajęć * dowiedzą się, gdzie znaleźć materiały wspomagające prowadzenie zajęć.

LAIT25seminarium odbędzie się w ramach Letniej Akademii Inspiracji Twórczych

4 h WODN Zgierz Dorota Kraska, d.kraska@get.edu.pl bezpłatne 24 sierpnia 2018 r., godz. 13.00
K.181 Warsztaty metodyczne Jak to robią w Finlandii? - o sztuce nordyckiego nauczania

LAIT25warsztaty odbywać się będą w ramach Letniej Akademii Inspiracji Twórczych

2 h WODN Zgierz Monika Kowalska - Wojtysiak, m.kowalska-wojtysiak@get.edu.pl bezpłatne 26 lipca 2018 r., godz. 10.00 - 11.30, sala 202B
K.184 Warsztaty metodyczne "Igraszki ze światłem"

Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

LAIT25warsztaty odbywać się będą w ramach Letniej Akademii Inspiracji Twórczych

4 h WODN Zgierz Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@get.edu.pl bezpłatne 23 sierpnia 2018 r., godz. 10.00 - 13.15, sala 111A
K.185 Warsztaty metodyczne "Fizyka w liceum - już za rok rewolucja"

Adresaci: nauczyciele fizyki liceów i techników

LAIT25warsztaty odbywać się będą w ramach Letniej Akademii Inspiracji Twórczych

4 h WODN Zgierz Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@get.edu.pl bezpłatne 24 sierpnia 2018 r., godz. 10.00 - 13.15, sala 111A
K.9 Warsztaty metodyczne Pierwsza pomoc u niemowląt i dzieci

Adresat: wszyscy zainteresowani
Program: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa *
Dziecko nieprzytomne - pozycja bezpieczna *  Zadławienia *  Postępowanie w stanach nagłych: duszność, gorączka, drgawki, zapalenie krtani, zapalenie nagłośni, oparzenia

LAIT25warsztaty odbywać się będą w ramach Letniej Akademii Inspiracji Twórczych

3 h WODN Zgierz dr Dariusz Zawadzki, d.zawadzki@get.edu.pl bezpłatne 6 sierpnia 2018 r., sala 203B